Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane

Director: Prof. Horia-Nicolai Teodorescu, c.m.R.A.

Date de contact:

Adresă: Str. Dr. Codrescu, Nr. 2, Iasi, 700 481, Romania
Tel.: +40 332 106505
Web Site: www.iit.tuiasi.ro
Secretar Ştiinţific: Vasile Apopei
E-mail: vapopei@iit.tuiasi.ro
Contact media: Florin Rotaru
E-mail: florinr@iit.tuiasi.ro
Administrator server web: Ramona Luca
E-mail: ramonad@iit.tuiasi.ro

Principalele direcţii de cercetare fundamentală

» Teoria şi aplicaţiile sistemelor fuzzy, reţelelor neuronale, algoritmilor genetici în procesarea semnalelor;
» Modelarea proceselor şi concurenţei în sisteme de calcul distribuite. Teoria programarii
» Dezvoltarea de metode şi algorimi pentru procesarea de imagini cu aplicatii in medicina, imagini metalografice, recunoasterea de caractere
» Modelarea neuronilor neorticali şi a structurilor biologice neuronale
» Metode de analiza şi sinteza semnalului vocal pentru limba romana;
» Procesarea limbajului natural şi teorii de lingvistică computaţională;
» Descoperirea de cunoştinţe (data-mining, sisteme cognitive);
» Sisteme de decizie în medicină şi economie.

Proiecte de cercetare

"Metode sintactice, structurale şi neuro-fuzzy de recunoaştere a formelor. Procesare de imagini. Sisteme multimedia."
» Tehnici de reconstrucţie şi vizualizare 3D. Organizarea si fuziunea informaţiilor multidimensionale.
» Tehnici de procesare şi identificare în analiza de scenă
» Metode de prelucrare neliniară a semnalelor cu aplicaţii în recunoaşterea formelor.
» Analiza imaginilor 2D şi 3D utilizând metode ale inteligenţei artificiale şi fuziunea informaţiei. Aplicaţii în analiza imaginilor biomedicale.

"Formalisme pentru sisteme complexe cu interacţiune şi mobilitate"
» Modelarea intracţiunilor pentru sisteme distribuite şi sisteme multiagent
» Modelarea intracţiunilor in sisteme membranare

"Procesarea Limbajului Natural"
» crearea de modele şi instrumente pentru procesarea textelor în limba română, cu generarea de aplicaţii în contexte monolingve / multilingve.

"Metode soft-computing în sinteza vocală, cu aplicaţii la limba română"
» Analiza elementelor prozodice pentru limba română

"Proiectarea de modele şi metode ale inteligenţei computaţionale cu aplicaţii în managementul producţiei, logisticii şi serviciilor"
» Tehnici hibride pentru clusterizare
» Folosirea metodelor inteligentei artificiale pentru planificarea activităţii de producţie pe maşinile de prelucrare.

Sisteme cognitive şi aplicaţii
» Dezvoltarea de metode şi instrumente pentru analiza semnalului vocal, caracterizarea stărilor emoţionale
» Modelarea neuronilor neorticali şi a structurilor biologice neuronale

Resurse Umane
Dr. Horia-Nicolai Teodorescu (CS I)
Dr. Gabriel Ciobanu (CS I)
Dr. Liviu Goras (CS I)
Dr. Octav Brudaru (CS I)
Dr. Dan Cristea (CS I)
Dr. Florin Rotaru (CS II)
Dr. Tudor Barbu (CS II)
Neculai Curteanu, (CS II)
Dr. Hariton Costin (CS II)
Dr. Vasile Apopei (CS III)
Drd. Silviu Bejinariu (CS III)
Dr. Doina Jitcă (CS III)
Drd. Ion Păvăloi, (CS III)
Dr. Otila Paduraru (CS III)
Dr. Costin Mihaela (CS III)
Dr. Carmen Grigoraş (CS III)
Dr. Catalina-MonicaFira (CS)
Camelia Lazăr, (CS)
Elena Muscă, (CS)
Drd. Adrian Ciobanu (CS) drd
Cecilia Bolea, (CS)
Drd. Marius Zbancioc (CS)
Drd. Cristi Rotariu (CS)
Dr. Monica Feraru (As.C)
Drd. Ramona Luca (As.C)
Drd. Cristina Butnariu (As.C)
Drd. Alex Mihai Moruz (As.C)
Diana Popovici, (As.C)
Drd. Iustin Dornescu (As.C)
Drd. Oana Agrigoroaie (As.C)
Drd. Alexandru Andrei (As.C)
Drd. Cristina Diana Niţă, (As.C)
Pistol Laura, (As.C)
Drd. Diana Trandabat (As.C)
Lilia Popescu
Aura Condurache

Conducători de doctorate
Prof. H.N. Teodorescu, m.c.
Prof. Gabriel Ciobanu

Doctoranzi angajaţi ai Institutului de Informatica Teoretica al Academiei Române
Oana Agrigoroaie
Andrei Alexandru
Silviu Ioan Bejinariu
Adrian P. Ciobanu
Ramona Luca
Cristina Diana Nita
Ion Pavaloi

Doctoranzi din afara Institutului de Informatica Teoretica al Academiei Române
Mihai-Cristian Vaideanu
Dorin Huzum

Mijloace de cercetare
» Academia Romana, Filiala Iasi
» Punct de biblioteca in Institut
» Echipamente de cercetare
    - 17 calculatoare Desktop
    - 9 Notebooks
    - 1 Server

Rezultate obţinute în cercetare

2010

Lista lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. S.M. Feraru, H.N. Teodorescu, M.D. Zbancioc, SRoL - Web-based Resources for Languages and Language Technology e-Learning,Int. J. of Computers, Communications & Control, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844, Vol. V (2010), No. 3, pp. 280-290, Factor impact: 0.373
2. Curteanu S., Nistor A., Curteanu N., Airinei A., Cazacu M., Applying soft computing methods to fluorescence modelling of the polydimethylsiloxane/silica composites containing lanthanum, Journal of Applied Polymer Science, APP-2009-10-3050, Volume 117, Issue 6 Pages 3107–3728, publicat in 15.09.2010, Factor impact: 1,187
3. C. Andriesei, L. Goras, F. Temcamani, On a RF Bandpass Filter Tuning Method, Rev. Roum. Sci. Techn.– Électrotechn. et Énerg, 55, 1, p 69-79. , Bucharest, 2010, Factor impact: 0.01
4. Liviu Goras, Ionut Vornicu Spatial Filtering Using Analog Parallel Architectures and Their Log-Domain Implementation, Romanian Journal of Information Science and Technology, Volume 13, Number 1, 2010, pp. 73- 83, ISSN 1453-8245, Factor impact: 0.075
5. O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu, Reversing Computation in Membrane Systems. Journal of Logic and Algebraic Programming, vol. 79, 278-288, 2010.
6. O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu, Rule-based and object-based event structures for membrane systems, Journal of Logic and Algebraic Programming,vol. 79, 295 – 303, 2010
7. B. Aman, G.Ciobanu, Adding Lifetime to Objects and Membranes in P Systems, International Journal of Computers, Communication & Control, vol. V, 268-279, 2010
8. Tudor Barbu, Gabor filter-based face recognition technique, Proceedings of the Romanian Academy, Series A, Volume 11, Number 3, pp. 277-283, July-September 2010
9. T. Barbu, An Automatic Face Detection System for RGB Images, International Journal of Computers, Communications & Control,to appear in 2010, Factor impact:0.373
10. C. Rotariu, H. Costin et al, E-Health System for Medical Telesurveillance of Chronic Patients, Int. Journal of Computers, Communications & Control vol. V, nr. 5, 2010, pp. 892-901, ISSN 1841-9836, Factor impact:0,373
11. Brudaru, O. , Popovici, D., Copaceanu C., Cellular genetic algorithm with communicating grids for assembly line balancing problems, Advances in Electrical and Computer Engineering Journal, nr. 2, 2010 , Page(s): 87 - 93, Factor impact:0.509
12. Horia-Nicolai Teodorescu, Classes Of Diophantic Equations Arising In Relation To Function Implementation On Microcontrollers, Proceedings of the Romanian Academy, Series A , Volume 11, Number 2/2010, pp. 179–187.

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI
1. H.N. Teodorescu, 120 Years with the memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, Tome XXXII, 2009, pp. 149-167 (aparut 2010)
2. H.N. Teodorescu, Voice Analysis in Dentistry, Journal of Romanian Medical Dentistry, ISSN: 2066-6063, Vol. 14, No. 3/2010, pp. 171-187
3. H.N. Teodorescu A Brief Analysis of the Romanian School of Inventics and of its Specific Features (1970-2010), Vol. "Creatorul Scolii de Inventica la 80 de ani", Ed. Performantica, ISBN: 978-973-730-698-2, pp. 87-93
4. H.N. Teodorescu, An Old Volume Brings a New Insight... , Chapter III ,,Travaux presentes au premier Sympossium de L'Histoire des Sciences Technologiques et de L'Education", NOESIS pp. 227-236, 2010
5. O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu, Andreas Resios, Evolving by Maximizing the Number of Rules: Complexity Study, Lecture Notes in Computer Science vol. 5957, 149-157, 2010
6. B. Aman, G. Ciobanu, Formalizing the Behavior of Biological Processes with Mobility, Lecture Notes in Computer Science vol.6079, 187–187, 2010
7. B. Aman, G. Ciobanu, Typed Membrane Systems, Lecture Notes in Computer Science vol.5957, 169–181, 2010
8. B. Aman, G. Ciobanu, Computational Aspects of Mobile Membranes, Brane Calculi and Mobile Ambients, Scholarpedia vol. 5, 9420, 2010
9. B. Aman, G. Ciobanu Formalizing the Low-Density Lipoprotein Degradation, Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Matematică – Informatică 2010
10. H. Anderson, G. Ciobanu, L. Freitas UTP and Temporal Logic Model Checking,Lecture Notes in Computer Science vol. 5713, 22-41, 2010
11. Monica Fira, L. Goras, Biomedical Signal Compression based on Basis Pursuit, International Journal of Advanced Science and Technology, Science and Engineering Research Support Center (SERSC) Vol. 14, pag. 1-14, January 2010, ISSN: 2005-4238
12. A. Brezulianu, M. Fira, L. Fira A genetic algorithm approach for a constrained employee scheduling problem as applied to employees at mall type shops, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 14, January 2010, pag 53 - 64, ISSN: 2005-4238
13. C. Rotariu, V. Manta, H. Costin Patient Monitoring using a Low power Wireless Personal Area Network, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Sectia Automatica si Calculatoare Tomul LVI(LX), Fasc.1, pp. 73-87, 2010
14. H.N. Teodorescu and V. Cojocaru Three-transistor modulator-amplifier circuit works with swept-control frequencies, Electronic Design, EDN, http://www.edn.com/contents/images/6726481.pdf, pp. 72-74, April 22, 2010
15. Iftene A., Trandabăţ D., Moruz A., Pistol I., Husarciuc M., Cristea D., Question Answering on English and Romanian Languages, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science 6241 Springer 2010, ISBN 978-3-642-15753-0 pp. 229-236, 2010
16. O. Brudaru, C. Rotaru Grafting a branch and bound method on a genetic algorithm for balancing I / U-shaped assembly lines, Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy Tome XXXIV, 2011
17. Brudaru, O., Furdu, I., Ebendt, R Embryonic genetic algorithm with random generational growing strategy for optimizing variable ordering of BDDs, Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics, Vasile Alecsandri" University of Bacău Vol. 20 (2010), No. 1 (in press)
18. Brudaru, O., Copaceanu, C., Popovici D A new hybrid genetic algorithm to "i"-shaped assembly line balancing problem, Matematica, Mecanica Teoretica, Fizica, Tom LIV(LX), Buletinul Institutului Politehnic Iasi fasc.2, 2010, pp. 23-32
19. O. Brudaru, B. Valmar Optimizing distribution networks with nested genetic algorithms, Vasile Alecsandri" University of Bacău, Faculty of Sciences, Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics, Vol. 19 (2009), No. 2, 133 - 150 http://www.stiinte.ub.ro/images/stories/documente/icmi2/Icmi2-11.pdf
20. Octav Brudaru, Diana Popovici, Cintia Copaceanu, A hybrid genetic algorithm for balancing assembly lines with compatibility constraints, Vasile Alecsandri" University of Bacău, Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics, Vol. 19 (2009), No. 2, 119 – 132, http://www.stiinte.ub.ro/images/stories/documente/icmi2/Icmi2-10.pdf
21. I. Furdu, O. Brudaru, New hybrid genetic algorithm with adaptive operators and variability target for optimizing variable order in OBDD, "Vasile Alecsandri" University of Bacău, Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics Vol. 19 (2009), No. 2, 241 – 256, http://www.stiinte.ub.ro/images/stories/documente/icmi2/Icmi2-19.pdf
22. V. Tătaru, L. Goras On Hnad Gestures Recognition using Hidden Markov Models, Acta Technica Napocensis Electronica-Relecomunicatii ISSN 1221-6542 Nr. 3, 2010

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
1. H.N. Teodorescu, Fuzzy Logic Systems as Approximators - Where Do We Stand Today? - lucrarea plenara invitata, SOFA - the 4th International Workshop on Soft Computing Applications 15-17 July 2010, Arad, Romania
2. H.N. Teodorescu, Chaotic digital and analog generators for echolocation, Plenary Lectures, Invited Speakers, ISEEE 2010 Galati
3. H.N. Teodorescu, V. P. Cojocaru Complex Signal Generators based on Capacitors and on Piezoelectric Loads, CHAOS 2010, 3rd Chaotic Modeling and Simulation International Conference Chania, Crete, Greece,1- 4 June 2010
4. H.N.Teodorescu AI Tools for Speech Analysis, lucrarea plenara, European Computing Conference- ECC’10, WSEAS Press, pp. 15, http://portal.acm.org/citation.cfm?id=184437020-22 Bucuresti, April 20-22, 2010
5. M. Hagan, H.N.Teodorescu A. Sîrbu, Data Processing for Posturography and Gait Analysis, Procedings ISEEE 2010, Galati, SBN 978-1-4244-8407-2, pp. 267-272 Galati, Sep. 16 - 18 2010
6. H.N. Teodorescu E.-Fl. Iftene Analysis of the Code Masking Efficiency of Chaotic Clocks in Microcontroller Applications, Procedings ISEEE 2010, Galati, SBN 978-1-4244-8407-2, pp. 261-266 Galati, Sep. 16 - 18 2010
7. H.N. Teodorescu Noisy speech files perceptual mining for speech and noise patterns - lucrare invitata, Processing Romanian in Multilingual Interoperational and Scalable Environment - PROMISE 2010 29-31 Martie, Iaşi, Romania
8. O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu, Flattening the Transition P Systems with Dissolution, Proceedings of the Eleventh International Conference on Membrane Computing,25-36, 2010
9. G. Ciobanu Mobility in Computer Science and in Membrane Systems, Proceedings of the Eleventh International Conference on Membrane Computing, Invited Talk, 13-15, 2010.
10. G. Ciobanu, E. Todoran Continuation Semantics for Asynchronous Concurrency, Proceedings of the 20th International Workshop on Algebraic Development Techniques . 2010
11. Monica Fira, Liviu Goras, Nicolae Cleju, Constantin Barabasa On the Possibilities of ECG Signals Compressed Sensing, 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT 2010 Iasi, October 7-9, 2010, Romania, ISSN: 2069-038X
12. Monica Fira, Adrian Brezulianu, Liviu Goras, Lucian Fira, On the Compressed Sensing of ECG Signals and their Reconstruction Using Genetic Algorithms, 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT 2010 Iasi, October 7-9, 2010, Romania, ISSN: 2069-038X
13. T. Barbu, Automatic Skin Detection Technique for Color Images, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2010, Volume 1, pp. 1047-1052, ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4. June 20-25, 2010, Albena, Bulgaria
14. A. Ciobanu, M. Costin, T. Barbu, Extraction of main colors from a digital color image, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2010, Volume 1, pp. 1069-1076, ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4. June 20-25, 2010, Albena, Bulgaria,
15. T. Barbu, M. Dragomir, An Information Retrieval System for E-Learning, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2010, Volume 2, pp. 1033-1038, ISBN 10: 954-91818-1-2, ISBN 13: 978-954-91818-1-4. June 20-25, 2010, Albena, Bulgaria
16. T. Barbu, M. Costin, A. Ciobanu, Content-based Image Recognition Technique Using Area Moments, Proceedings of the 4th International Workshop on Soft Computing and Applications, SOFA 2010, pp. 171-174, ISBN: 978-1-4244-7983-2, IEEE Catalog Number: CFP1028D-CDR Arad, Romania, 15-17 July 2010
17. O. Baltag, M. Costin, S. Ojica, S. Bejinariu, C. Ştefănescu Outlines on Microwave Imaging in Breast Cancer Early Detection, Proceedings of the 4th International Workshop on Soft Computing and Applications, SOFA 2010, pp. 131-136, ISBN: 978-1-4244-7983-2, IEEE Catalog Number: CFP1028D-CDR Arad, Romania, 15-17 July 2010
18. Adrian Ciobanu, Mihaela Costin Improved color analysis and feature extraction method fordigital images, Proceedings of The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2010 October 7-9, Iaşi, Romania, 2010
19. T. Barbu, Automatic Texture-based Image Segmentation Technique, Proceedings of The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2010 October 7-9, Iaşi, Romania, 2010
20. Muscă G., Muscă E., Merticaru V, Modeling of Structure of Product and Implementation of a PDM/PLM Management Data System , in Proceedings of International Science and Engineering Conference " Machine Building and Technosphere of the XXI Century", Tom 4 , pg. 174-180, Donetzk, Ukraina, 2010 13-18 September, Sevastopol, 2010
21. Muscă G., Muscă E., Merticaru V., Filip I Forming the Work Team as Key Factor in Collaborative Engineering Design, in Proceedings of International Science and Engineering Conference " Machine Building and Technosphere of the XXI Century", Tom 4 , pg. 180-185, Donetzk, Ukraina, 2010 13-18 September, Sevastopol, 2010
22. Muscă G., Muscă E., Merticaru V., Filip I. Optimization of the Product Conception by the Method of Generating the Product Model Versions, in Proceedings of International Science and Engineering Conference " Machine Building and Technosphere of the XXI Century", Tom 4 , pg. 185-189, Donetzk, Ukraina, 2010 13-18 September, Sevastopol, 2010
23. C. Rotariu, H. Costin ş.a., TELEMON - An Embedded Wireless Monitoring and Alert System for Homecare, Proc. of the Int. Conference MEDICON 2010, Greece, May 2010
24. H. Costin, C. Rotariu Medical Images Segmentation by means of Neutrosophy Paradigm and Dezert-Smarandache Theory, Proceedings of The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2010 October 7-9, Iaşi, Romania, 2010
25. D. Jitca, V. Apopei, M. Jitca, How can a functional perspective be used in intonation modelling, International Conference Speech Prosody 2010, Chicago, SUA, May 11-14, 2010
26. V. Apopei, D. Jitca, O. Păduraru Program de editare conturi intonaţionale în limba română bazat pe ierarhii de forme prozodice funcţionale, Conferinţa Internaţională "Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române"- CONSILR 2010, Bucuresti, Romania, 6-7 mai 2010
27. V. Apopei, D. Jitca A Romanian Intonational Variation Study Using Prododic Distance Based on DTW Algoritm, Proceedings of The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2010 October 7-9, Iaşi, Romania, 2010
28. D. Jitca, V. Apopei, M. Jitca, An inventory of prosodic units forms and functions for Romanian intonation, The Fourth European Conference on Tone and Intonation (TIE4 September 9-11, 2010. Stockholm
29. O nouă clasă de circuite haotice bazate pe bucla de reacţie capacitivă, The 3rd International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics" ICTEI2010, Proceedings: Volume I, pp. 319-325 Chisinau, 20-23 May 2010
30. M. Zbancioc, H.N. Teodorescu Fuzzy Method for automatic extraction of speech formants, The 3rd International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics" ICTEI 2010, Proceedings: Volume II, pp. 57-62 Chisinau, 20-23 May 2010
31. V. Cojocaru, H.N. Teodorescu Măsurători de directivitate asupra unii cap bio-sonar, The 3rd International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics" ICTEI 2010, Proceedings: Volume II, pp. 312-317 Chisinau, 20-23 May 2010
32. M. Zbancioc, H.N. Teodorescu, M Feraru Tehnici de identificare a zonelor vocalice în secvenţe rostite în limba română, Conferinţa Internaţională Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române - ConsILR2010 6-7 mai 2010, Bucureşti, România
33. Aspecte metodologice de organizare a datelor şi de naliză statistică a vocilor emoţionale, Conferinţa Internaţională Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române - ConsILR2010 6-7 mai 2010, Bucureşti, România
34. H.N. Teodorescu Metodologie pentru construirea si analiza unui corpus adnotat de semnale vocale - cazul SRoL Conferinţa Internaţională Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române - ConsILR2010 6-7 mai 2010, Bucureşti, România
35. H.N. Teodorescu, A. Untu, Corpus pentru gnatofonie: Protocol, Metodologie, Adnotare, Conferinţa Internaţională Resurse Lingvistice şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române - ConsILR2010 6-7 mai 2010, Bucureşti, România
36. H.N. Teodorescu AI Tools for Speech Analysis Applied to the Romanian Language, European Computing Conference- ECC’10, , Published by WSEAS Press, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-178-6, pp. 272-279 20-22 Aprilie, Bucuresti
37. H.N. Teodorescu, Generalized Fuzzy Logic Systems and Generalized Defuzzification Operators, Workshop on Intelligent Control Systems WICS2010 29 Sep. - 02 Oct. 2010, Sinaia, Romania
38. I. Păvăloi, H.N. Teodorescu, M. Feraru Methodology and the Instrument for Statistic Analysis of the Romanian Language for a Population Selection, Proceedings of The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2010 October 7-9, Iasi, 2010
39. F. Rotaru, S. Pescaru, S. Bejinariu, C. Niţă, R. Luca, C. Lazăr Single View 3D Pose Computation in Robot Vision Applications, The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT 2010, ISSN: 2069-038X Iasi, October 7-9, 2010, Romania,
40. S. Bejinariu, F.Rotaru, C. Niţă, R. Luca, Information Fusion Techniques for Image Segmentation, 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT 2010, ISSN: 2069-038X Iasi, October 7-9, 2010, Romania,
41. F. Rotaru, S. Pescaru, S. Bejinariu, C. Niţă, R. Luca, C. Lazăr, 3D pose computation in robot vision applications, Proceedings of the 4th International Workshop on Soft Computing and Applications, SOFA 2010, ISBN: 978-1-4244-7983-2, IEEE Catalog Number: CFP1028D-PRT Arad, Romania, pp. 181-184, 15-17 July 2010,
42. L.Botosineanu, F.T.Olariu, S.Bejinariu, Un projet d’informatisation dans la cartographie linguistique roumaine: Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Moldova şi Bucovina en format électronique, (e-NALR) - réalisations et perspectives, XXVIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes València 6-11 sept. 2010
43. D. Burdia, A. Lazar, C. Lazar, Power-on Reset Circuit for SoC with multiple I/O Power Supplies, IEEE 16th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME) Pitesti, September 2010
44. Curteanu S., Leon F., Furtună R., Drăgoi E. N, Curteanu N., Different methods for developing neural network topology applied to a complex polymerization process, Proceedings International Joint Conference on Neural Networks, IEEE Catalog Number CFP10IJS-DVD ISBN 978-1-4244-6917-8, Barcelona, 18-23 iulie 2010
45. Iftene A., Trandabat D., Husarciuc M., Moruz A Question Answering on Romanian, English and French Languages, CLEF 2010 LABs and Workshops, Notebook Papers, ISBN 978-88-904810-0-0, ISSN 2038-4963 22-23 September 2010, Padua, Italy. 2010
46. Curteanu N., Moruz A., Trandabat D .Parsarea Comparativă a Dicţionarelor - Tezaure Româneşti, Franceze şi Germane, Lucrările Atelierului Resurse Lingvistice Româneşti şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române, ISSN: 1843-911X, 2010, pages 113-122 6-7 mai 2010, Bucuresti
47. Trandabăţ D., Cristea D., Dezvoltarea unui parser de roluri semantice pentru limba romana, Lucrările Atelierului Resurse Lingvistice Româneşti şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române, ISSN: 1843-911X, 2008, pages 203-212 6-7 mai 2010, Bucureşti
48. Moruz A., Folosirea verbelor pentru determinarea inferentelor textuale, Lucrările Atelierului Resurse Lingvistice Româneşti şi Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Române, ISSN: 1843-911X, 2008, pages 223-232 6-7 mai 2010, Bucureşti
49. Curteanu N., Moruz, A., Trandabat D., The SCD Parsing Method Applied to Romanian, French, and German Thesauri, The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologie, ECIT2010 Iasi, Romania, October 7-9, 2010
50. Butnariu C., Curteanu N., Bolea C., Levels of Finite Clause Parsing: Implications and Applications, The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologie, ECIT2010 Iasi, Romania, October 7-9, 2010
51. Ion Vornicu, Liviu Goraş, Image Processing using a CMOS Analog Parallel Architecture, International Semiconductor Conference (CAS 2010) 11-13 Oct. 2010, Sinaia, Romania
52. D. Costachescu, M. Pfost, L. Goras, A Simple Method to Improve the Energy Capability of Large DMOS Power Transistors, International Semiconductor Conference (CAS 2010) 11-13 Oct. 2010, Sinaia, Romania
53. C. Andriesei, Liviu Goras, F. Temcamani, B. Delacressonniere, Improved RF CMOS Active Inductor with High Self Resonant Frequency, The 17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2010 Atena, 12-15 decembrie 2010
54. Nicolae Cojan, Arcadie Cracan, Liviu Goraş, On oscillation based filter testing, International Symposium on Electronics and Telecommunications, ETC 2010 Timisoara, November 11-12, 2010
55. Razvan-Gabriel Vieru, Romeo Ghinea, Liviu Goras, Enhanced Dual-Path Compensated Amplifier for Driving Large Capacitive Load, International Symposium on Electronics and Telecommunications, ETC 2010 Timisoara, November 11-12, 2010
56. V. Grigoras, C. Grigoras , Time Variant Chaos Encription, Chaos 2010, 3rd Chaotic Modeling and Simulation International Conference Chania, Greece, June 1-5, 2010
57. R. Matei, C. Grigoraş, Nonlinear Dynamics in CNN’s with Second Order Cells, Chaos 2010, 3rd Chaotic Modeling and Simulation International Conference Chania, Greece, June 1-5, 2010
58. V. Grigoras, C. GrigorasChaos Parameter Modulation Equalization, Int. Conf. on Communications 2010, vol.1, pp. 33-36 Bucharest, Romania, June 10-12, 2010
59. C. Grigoraş, A. Ailincuţei, V. Grigoraş, Automatic recognition of sleep respiratory events by means of ECG analysis with self organizing maps, BIOSIGNAL 2010 Berlin, Germany, July 14-16, 2010
60. C. Grigoraş, V. Grigoraş Nonlinear dynamics parameter analysis of ECG recordings, The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT 2010, ISSN: 2069-038X Iasi, Romania, October 7-9, 2010
61. C. Grigoraş, A. Ailincuţei, A. Păsărică, D. Boişteanu Using Self-Organizing Maps for the Discovery of Respiratory Events through HRV Analysis, The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT 2010, ISSN: 2069-038X Iasi, Romania, October 7-9, 2010
62. V. Grigoras, C. Grigoras Chaos Parameter Modulation Equalization, Proc. 8th Int. Conf. on Communications 2010, vol.1, pp. 33-36 Bucharest, Romania, June, 10-12, 2010
63. Brudaru, O. Rotaru, C. Dynamic segregative genetic algorithm for assembly lines balancing, SYNASC 2010, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, Timisoara, Romania, September 23-26, 2010
64. Brudaru, O., Ebendt, R., Furdu, I Optimizing Variable Ordering of BDDs with Double Hybridized Embryonic Genetic Algorithm, SYNASC 2010, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, Timisoara, Romania, September 23-26, 2010
65. O. Paduraru Influence of the calcium buffers of a layer 5 burst firing neocortical cell on its discharge patter, The 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT 2010, ISSN: 2069-038X Iasi, Romania, October 7-9, 2010
66. Merticaru V., Musca G., Musca E., Researches for the Implementation of Product Data Management Skills within Engineering Educatioin, The14th International Conference on Modern Technologies, Quality and Innovation, Proceedings ModTech 2010, ISSN: 2066-3919, IDS BRF28, pages. 383-386 Slanic-Moldova, Romania, May 20-22, 2010
67. V.Grigoraş, C.Grigoraş,Linear communication channel based on chaos synchronization, Chaotic Systems- Theory and Applications, ISBN-13: 978-981-4299-71-8, ISBN-10: 981-4299-71-5, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, ISI Web of Knowledge pp. 85-92, 2010
68. Curteanu N., Moruz A., Trandabat D., An Optimal and Portable Parsing Method for Romanian, French, and German Large Dictionaries, Proceedings of COGALEX II, COLING-2010, Pages 38-47 Beijing, China, August 2010
69. Cristea, D. Motivations and implications of veins theory: a discussion of discourse cohesion. International Journal of Speech Technology, Volume 12, Numbers 2-3 / September, 2009, ISSN: 1381-2416 (Print) 1572-8110 (Online), p. 83-94., published 2010
70. Cristea, D. Very large language resources? At our finger! In Proceedings of the Workshop Language Resources: From Storyboard to Sustainability and LR Lifecycle Management, LREC 2010, Malta.
71. Haja, G., Cristea, D. The Thesaurus Dictionary of Romanian in Electronic Form - state of the art. In Proceedings of CILPR Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Valencia, September, Spain,2010.

2009

Lista lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. Classes Of Diophantic Equations Arising In Relation To Function Implementation On Microcontrollers Horia-Nicolai Teodorescu Proceedings of the Romanian Academy nr. 3/2009
2. Novel automatic video cut detection technique using Gabor filtering T. Barbu, Computer and Electrical Engineering Volume 35, Issue 5, pp. 712 -721, Sep. 2009
3. Coordinated Mobile Agents G. Ciobanu Proceedings of the Romanian Academy Series A, vol. 10(1)
4. Final and Sequential Behaviours of M-automata G. Ciobanu, S. Rudeanu Acta Informatica vol. 46(5), 361-374
5. New Strategies of Using the Rules of a P System in a Maximal Way G. Ciobanu, S. Marcus, Gh. Paun Romanian Journal of Information Science and Technology vol.12, 157-173
6. Q-enhancement Technique Applied to an Inductorless RF Filter C. Andriesei, Liviu Goras, F.Temcamani Rev. Roum. Sci. Techn.- Électrotechn. et Énerg. 54, 1, p. , Bucarest, 2009

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI
1. Notes on the Early History of Technical Higher Education in Yashi (Iasi) H.N. Teodorescu, Noesis Travaux du Comité Roumain D'Histoire et de Philosophie des Sciences XXXIV, Editura Academiei Romane, ISSN 1223-4249, pp.159-171,2009
2. A note on testing the recognition of emotional states and tones in speech Teodorescu, H.N, L. Pistol Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, (revista a Academiei Romane), Series IV, Tome XXXII, ISSN 1224-1407, 2009
3. A Software Platform for Timed Mobility and Timed Interaction G. Ciobanu, C. Juravle. Lecture Notes in Computer Science vol. 5522, 106 - 121, Springer 2009
4. The F0 Contour Modelling as Functional Accentual Unit Sequences D. Jitca, V. Apopei, Magdalena Jitca International Journal of Speech Technology DOI/10.1007/s10772 -009-9055-3, Nov. 4, 2009.
5. Simple, Enhanced and Mutual Mobile Membranes B. Aman, G. Ciobanu Lecture Notes in Computer Science vol. 5750, 26-44, Springer 2009
6. Turing Completeness Using Three Mobile Membranes B. Aman, G. Ciobanu Lecture Notes in Computer Science vol.5715, 41-54, Springer 2009
7. Rewriting Logic Specification of Membrane Systems with Promoters and Inhibitors O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu Electronic Notes in Theoretical Computer Science vol. 238, 5-22, Springer 2009
8. Dual P systems O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu Lecture Notes in Computer Science vol. 5391, 95-107, Springer 2009
9. Mutual Mobile Membranes with Timers B. Aman, G. Ciobanu Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science vol. 6, 1-15, Springer 2009
10. Complexity of evolution in maximum cooperative P systems G. Ciobanu, A. Resios Natural Computing DOI 10.1007/s11047-009-9107-2
11. Intonational Variations for Romanian Yes-No Questions Vasile Apopei, Doina Jitca Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, (revista a Academiei Romane), Series IV, Tome XXXII, ISSN 1224-1407, 2009
12. TELEMON - Complex System for Real Time Medical Telemonitoring of Vital Signs H. Costin, C. Rotariu et al Advancements of Medical Bioengineering and Informatics Gr.T. Popa Univ. Publishing House, pp. 17-23, 2009
13. A reliable Fall Detection Module for Telemonitoring of Elderly People I. Amariutei, C. Rotariu, H. Costin, et al Advancements of Medical Bioengineering and Informatics Gr.T. Popa Univ. Publishing House, pp. 132-136, 2009
14. The Acquisition of Cognitive Evoked Potentials using a Psycho-Verbal Stimulation Interface B. Dionisie, H. Costin, C. Rotariu, Gladiola Andruseac Advancements of Medical Bioengineering and Informatics Gr.T. Popa Univ. Publishing House, pp. 141-144, 2009
15. Registration of Multimodal Medical Images H. Costin, C. Rotariu The Computer Science Journal of Moldova vol. 17, Nr. 2, 2009
16. Expanding Topic-Focus Articulation with Boundary and Accent Assignment Rules for Romanian Sentenc Curteanu N., Trandabat D., Moruz A. Proceedings of the 12th International Conference TSD 2009, Lecture Notes in Computer Science Springer, pp. 226-233, ISBN 978-3-642-04207-2, ISSN 0302-9743
17. Motivations and Implications of Veins Theory Cristea D. International Journal of Speech Technology Special issue on Natural Language Processing and Cognitive Science DOI/10.1007/s10772 -009-9055-z, Nov. 4,
18. UAIC Participation at QA@CLEF2008, Evaluating Systems for Multilingual and Multimodal Information Access Iftene A., Trandabat D., Pistol I., Moruz, A., Husarciuc M., Cristea D. Lecture Notes in Computer Science vol. 5706/2009, pp. 385-392
19. Hybrid genetic algorithm for assembly line balancing with fuzzy times and serial workstations Brudaru, O., Valmar, B., Craus, M. Studii si cercetari stiintifice, Seria: matematica, Universitatea din Bacau, nr. 18 (2008), pag. 327 - 352
20. Hybrid genetic algorithm for assembly line balancing with fuzzy times and parallel workstations Brudaru O., Valmar B., Popovici D. Bul.I.P.I. sectia Automatica si Calculatoare 2008, (to appear)
21. Influenta hiperglicemiei postprandiale asupra QTc, QTd in diabetul zaharat tip II D. Matei C. Grigoras L. Dumitras Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti Iasi vol. 113, nr.1, supl. 1, p.64-67, 2009
22. A Computerized Data Analysis Method for Electrogastrogaphyc Signals A. Brezulianu, M. Fira, E. Gazzi, L. Sorodoc Revista Medico-Chirurgicala a societatii de medici si Naturalisti din Iasi volumul 113 (2009), numarul 1 , pp. 120
23. Hand-eye transform and 3D reconstruction in robot vision applications F. Rotaru, S. Bejinariu, I. Pavaloi, C. D. Nita, R. Luca, C. Lazar Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, (revista a Academiei Romane), Series IV, Tome XXXII, ISSN 1224-1407, 2009
24. Integrating Fuzzy Arithmetic in Kohonen Networks Brudaru, O., Buzatu, O Bul. I. P. Iasi, tom LII(LVI), f. 1-4, Automatica si Calculatoare pp. 115-126, 2006 (aparuta in 2009)
25. Mixed-model assembly line balancing problem: A Review Brudaru, O., Copaceanu, C Bul. I. P. Iasi, tom LII(LVI), f. 1-4, Automatica si Calculatoare pp. 57-78,2006 (aparuta in 2009)
26. Real Time Telemonitoring of Medical Vital Signs H. Costin, C. Rotariu, et al Proceeding ISI Recent Advances in Biomedical Electronics and Biomedical Informatics pp. 127-135, ISBN: 978-960-474-110-6, ISSN: 1790-5125

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
1. Assesing the Quality of Voice Synthesizers Teodorescu H.N., Feraru M., Zbancioc M.D Proceedings if the 5th International Conference on "Speech Technology and Human Dialogue -SpeD 2009 ", pg.77-86 Constanta, Romania, June 18-21, 2009,
2. SRoL - Web-based Resources and Tools used for Language and Language Technology e-Learning Feraru, M., Teodorescu, H.N., Models&Methodologies, pp. 119-127, Bucharest University Press, ISSN: 1844-8933, Section Iasi, Romania, 30Oct-1Nov 2009
3. Algorithm for Adaptive Distance Estimators for Echolocation in Air Teodorescu H.N. 9-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems. ISSCS 2009, IEEE Proceedings, ISBN 978-1-4244-3784-9, pp. 209-213 Iasi, Romania July 9-10, 2009,
4. Adaptive Filter and Estimator for Echolocation in Air and Robotic Vision Teodorescu H.N Proceedings AT-EQUAL 2009, Advanced Technologies for Enhanced Quality of Life - LABRS, ISBN 978-0-7695-3753-5/09, pp. 163-168 Iasi, Romania July 22-26, 2009
5. Artificial T-Ganglions Model Data Fusion in Natural Neuronal Structures Teodorescu H.N The 4th Computational Cognitive Neuroscience Conference November 18-19, 2009, Boston, Massachusetts, USA
6. A Two-Neuron T-ganglion Can Drive an Insect Heart still Measuring and Adapting Teodorescu H.N The 4th Computational Cognitive Neuroscience Conference November 18-19, 2009, Boston, Massachusetts, USA
7. Essay on the history of technical education and sciences in Iashy in the 19th century Teodorescu H.N Simpozionul de Istoria Tehnicii 23 nov. 2009, Iasi
8. Emotional States Recognition in Speech in Romanian - Differences between Male and Female Speakers Horia-Nicolai Teodorescu, Laura Pistol International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence - ECAI 2009 July 3-5, 2009, Pitesti, Romania
9. Classification of the Emotional States in Speech using the SRoL Database - Preliminary Results Feraru M., Teodorescu H.N International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence - ECAI 2009 July 3-5, 2009, Pitesti, Romania
10. Evolving by Maximizing the Number of Rules: Complexity Study O. Agrigoroaiei, G.Ciobanu, A. Resios Proceedings of WMC10: 10th Workshop on Membrane Computing 27-31 august 2009, Curtea de Arges
11. Typed Membrane Systems B. Aman, G. Ciobanu Proceedings of WMC10: 10th Workshop on Membrane Computing 27-31 august 2009, Curtea de Arges
12. Comparing Various Voice Recognition Techniques T. Barbu International Conference on "Speech Technology and Human Dialogue -SpeD 2009", pg.33-42 Constanta, Romania, June 18-21, 2009
13. A Text-dependent Voice Recognition Approach using the Spectral Distance T. Barbu, M. Costin International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2009, Volume 2, pp. 313-316 Iasi, Romania, July 9-10, 2009
14. Color-based Image Retrieval Technique Using Relevance Feedback T. Barbu, A. Ciobanu International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, ECAI 2009, Volume 4, pp. 105-108 Pitesti, Romania, 3-5 July 2009
15. Histogram Intersection based Image Retrieval Technique using Relevance Feedback T. Barbu, M. Costin, A. Ciobanu International Workshop on Soft Computing and Applications, SOFA 2009, pp. 65-67, Szeged-Hungary, Arad-Romania, 29 July - 1 August 2009
16. Content-based image retrieval system using Gabor filtering T. Barbu International Workshop on Database and Expert Systems Applications Mining and Management, pp. 236-240 Linz, Austria, 31 August - 4 September,
17. Basis Pursuit for ECG Compression Monica Fira, L. Goras International Symposium on Signal, Circuits and Systems, ISSCS 2009, pp. 25 -28 Iasi, Romania, July 9-10, 2009,
18. Biomedical Signal Compression based on Basis Pursuit Monica Fira si Liviu Goras International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology, ICHIT 2009, pag. 541-545 Daejeon, Coreea de Sud, 27 - 29 August 2009
19. Preprocessing Method for Improving ECG Signal Classification and Compression Validation Liviu Goras, Monica Fira International Scientific Conference on Physics and Control - PHYSCON 2009 Catania, Italia, 1-4 Sep. 2009
20. Frequency Enhancement Method Applied to a CMOS RF Simulated Inductor BP Filter C. Andriesei, L. Goras, F. Temcamani, B. Delacressoniere International Symposium on Signal, Circuits and Systems, ISSCS 2009 Iasi, Romania, July 9-10, 2009
21. Spatial Filtering Using Linear Analog Parallel Architectures Liviu Goras, I. Alecsandrescu, I. Vornicu International Symposium on Signal, Circuits and Systems, ISSCS 2009 Iasi, Romania, July 9-10, 2009
22. Log-Domain CMOS Implementation of a Class of Analog Parallel Architectures Liviu Goras, Ion Vornicu International Semiconductor Conference (CAS 2009) Sinaia, Romania, 12-14 oct 2009,
23. CMOS RF Active Inductor with Improved Tuning Capability C. Andriesei , L. Goras, F. Temcamani, B. Delacressoniere International Semiconductor Conference (CAS 2009) Sinaia, Romania, 12-14 oct 2009,
24. eLearning Platform for Rehabilitation of the Romanian Patients with Neurological Diseases G. Andruseac, H. Costin, C. Rotariu Proc. of ICIW 2009, Fourth Int. Conf. on Internet and Web Applications and Services , pp.573-577 Venice, Italia, May 2009
25. Design of a Virtual Learning Environmnent for Romanian Patients with Dyslexia G. Andruseac, C. Rotariu, H. Costin Proc. of 1st International Conference on Computer Supported Education, CSEDU 2009, pp. 67-71 Lisabona, Portugalia, 23-26 March 2009,
26. Discourse Theories vs. Topic-Focus Articulation Applied to Prosodic Focus Assignment in Romanian Curteanu N., Trandabat D., Moruz A International Conference Speech Technology and Human Computer Dialogue "SpeD 2009", pp.135-148 Constanta, Romania, June, 18-21,2009
27. Polydimethylsiloxane / Silica Composites Containing Rare Earths. The Use of Soft Computing Methods for the Fluorescence Modelling S. Curteanu, A. Nistor, N. Curteanu, A. Airinei, M. Cazacu International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials Tours, France, March 14-20, 2009
28. Sense tree parsing and definition segmentation in eDTLR Thesaurus Curteanu, N., Moruz, A., Trandabat, D., Bolea, C., Spataru, M., Husarciuc, M. Proceedings of the Workshop "Linguistic Resources and Instruments for Romanian Language Processing, pp. 65-74 Iasi,Romania, 19-20 Nov.2008
29. Managing metadata variability within a hierarchy of annotation schemas Pistol, I., Cristea, D. International Conference on Enterprise Information Systems 6-10 May 2009, Milano, Italia
30. Multidisciplinary research projects feeding master curricula Cristea, D., Lucanu, D., Iftene, A European Computer Science Paris, France, 8-9 Oct 2009
31. Why would a robot make use of pronouns ? An evolutionary investigation of the emergence of pronominal anaphora Cristea D., Dima E., Dima C Discourse and Anaphora Resolution Colloquim Goa, India, 5-6 nov. 2009,
32. Steps in building the Electronic Version of a Ther'saurus Dictionary of the Romanian Language Cristea D., Raschip M., Moruz A., Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Sectia *Matematica. Mecanica Teoretica. Fizica Tomul LX(LIX), Fasc 1, 2009
33. UAIC Participation at RTE5 Iftene A., Moruz A. TAC 2009 Workshop Maryland, USA, Nov. 16-17, 2009
34. Recovering Diacritics using Wikipedia and Google. (2009), Knowledge Engineering: Principles and Techniques, Iftene A., Trandabat D International Conference on Knowledge Engineering, Principle and Techniques Cluj-Napoca, Romania, July, 2-3, 2009
35. On-Chip Power-on Reset Strategy and I/O Power Supply Detection for VLSI Circuits D. Burdia, G.A. Lazar, L.C.Lazar, N.R. Buzatu International Symposium on Signal, Circuits and Systems, ISSCS 2009 Iasi, Romania, July 9-10, 2009
36. Overview of the Integrated system for dialectal text editing and Romanian Linguistic Atlas publishing S. Bejinariu, V. Apopei, S. Dumistracel, H.N. Teodorescu International Conference "Inventica 2009", Iasi, Romania, June 4-6 , 2009,
37. A Bandgap Reference Circuit Design for Power-on Reset Related Circuits A. Lazar, M.l Florea, D. Burdia, L.C. Lazar, G.A. Lazar, D.Butnicu, International Symposium on Signal, Circuits and Systems, ISSCS 2009 Iasi, Romania, July 9-10, 2009
38. Robot vision application based on complex 3D pose computation F. Rotaru, S. Bejinariu, C. D. Nita, R. Luca, I. Pavaloi and C. Lazar International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering Venice, Italia 28-30, 2009
39. The Emotional Prosody in Romanian Spoken Language Feraru M., Pavaloi I., International Conference on e-Health and Bioengineering, EHB Constanta, Romania, 22-26.Sept.2009
40. Management of Technical Data for Product Design Musca G., Musca E, Merticaru V International Science and Engineering Conference " Machine Building and Technosphere of the XXI Century", Sevastopol, 14-19 Sep. 2009
41. Management of Technical Data for Design and Manufacturing Musca G., Musca E DAAAM International Symposium " Inteligent Manufacturing& Automation: Theory, Practice&Education" Viena, Austria, 25-28 Nov. 2009
42. About PLM Sistems as Automation Tools for Concurent Engineering Activities Merticaru V., Musca G., Musca E. International Conference "Modern Technologies, Quality and Inovation Iasi, Romania 21- 23 Mai, 2009,
43. A Prosodic Control module for a Romanian TTS System, based on melodic contour dictionaries Doina Jitca, Vasile Apopei International Conference Speech Technology and Human Computer Dialogue "SpeD 2009" Constanta, Romania, June, 18-21,2009
44. Intonation Description Language for the Prosodic Control in a TtS System for Romanian Doina Jitca, Vasile Apopei, Magdalena Jitca International Symposium on Signal, Circuits and Systems, ISSCS 2009 Iassy, Romania, July 9-10, 2009
45. Optimizing distribution networks with nested genetic algorithms Brudaru O., Valmar B "Gheorghe Vranceanu" International Conference on Mathematics and Informatics,pag. 81-96 Bacau, September 8-10, 2009
46. Genetic operators preserving or repairing the topological sorting Brudaru O., Copaceanu C. "Gheorghe Vranceanu" nternational Conference "Inventica 2009", pp. 519-527 Jassy, June 4th-6th, 2009
47. Post-processing techniques for assembly line balancing Brudaru O., Copaceanu C. The 13th Conference "Inventica 2009", pp. 528-536 Jassy, June 4th-6th, 2009
48. A Web Tool for Testing the Recognition of Emotional States and Tones in Speech-poster L. Pistol, H.N.Teodorescu International Conference Speech Technology and Human Computer Dialogue "SpeD 2009" Constanta, Romania, June, 18-21,2009
49. Chaos Modulation Communication Channel: a Case Study V. Grigoras, V. Tataru, C. Grigoras International Symposium on Signal, Circuits and Systems, ISSCS 2009 Iassy, Romania, July 9-10, 2009
50. Linear Communication Channel Based on Chaos Synchronization V. Grigoras, C. Grigoras Chaotic Modeling and Simulation International Conference Chania, Crete, Greece, 1-5 June 2009
51. A genetic algorithm approach for a constrained employee scheduling problem as applied to employees at mall type shops A. Brezulianu, M. Fira, L. Fira International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology, ICHIT 2009 27 - 29 August, in Daejeon, Coreea de Sud
52. The contribution of the apical low threshold Ca2+ currents to the rebound burst generation in layer 5 burst firing neocortical neurons O. Paduraru International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence Pitesti, Romania, July 3-5, 2009
53. Quasi-Segrefative Ccllular Genetic Algorithm for Assrmbly Line Balancing O. Brudaru, C. Copaceanu "Gheorghe Vranceanu" nternational Conference on Mathematics and Informatics Bacau, September 8-10, 2009
54. Hybrid Embryonic Genetic Algorithm for a Transportation Problem with Variable Charge O. Brudaru, A. Vilcu "Gheorghe Vranceanu" nternational Conference on Mathematics and Informatics Bacau, September 8-10, 2009
55. New Hybrid Genetic Algorithm with Adaprive Operators and Variability Target for Optimizing Variable Order in OBBD O. Brudaru, I. Furdu "Gheorghe Vranceanu" International Conference on Mathematics and Informatics Bacau, September 8-10, 2009
56. Model-based Testing and Analysis of Coordinated Components G. Ciobanu, D. Lucanu International Workshop on Foundations and Techniques for Open Source Software Certification York, UK, 28 March 2009

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI
1. Typed Membrane Systems. B. Aman, G. Ciobanu Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
2. Non-Interleaving Semantics with Causality for Nondeterministic Dataflow. O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
3. Describing Mobility by Using Nominal Techniques A. Alexandru, G. Ciobanu Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
4. Studiu preliminar asupra variabilitatii intra-vorbitor in vorbire I. Pavaloi, M. Feraru Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
5. Metoda de prelucrare a imaginilor color digitale pentru extragerea caracteristicilor principale de culoare A. Ciobanu, M. Costin Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
6. Concluzii asupra modelarii intonatiei in limba romana cu aplicatii in sinteza vocala D. Jitca,V. Apopei Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
7. Compresia semnalelor biomedicale pe pricipiul "Basis Pursuit" M. Fira, L. Goras Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
8. Procesarea semnalului ECG - alinierea segmentelor si clasificarea batailor cardiace M. Fira, L. Goras Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
9. Celular pentru echilbrarea liniilor de asamblare O. Brudaru, D. Popovici, Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
10. Algoritm Genetic Embrionar pentru o problema de transport cu incarcaturavariabila O. Brudaru, A. Vilcu Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
11. Un nou algoritm genetic pentru optimizarea ordinului variabilelor pentru OBBD O. Brudaru, I. Furdu Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
12. Designing Distribution Networks with Nested Genetic Algorithms O. Brudaru, B. Valmar Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
13. Sistem bio-mimetic de ecolocatie cu ultrasunete - elemente de circuit si caracteristici de directivitate H.N. Teodorescu, V Cojocaru Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii 17 sept. 2009, Iasi
14. Detectie de fundamentala si frecvente principale in semnale acustice M Zbancioc Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii Bucuresti, 12-13 nov. 2008
15. Comparatii intre vocea umana si cea sintetica, pentru limba romana folosind semnalele generate cu sintetizatorul Baum si Ivona M. Feraru, H.N. Teodorescu Zilele Academice Iesene 2009, Simpozionul Sisteme Inteligente si Aplicatii Iasi 19-21 noiembrie 2008
16. Metoda de generare de trenuri de impulsuri de perioada mare cu un program minimal pe un microcontroler de 32 biti (TMS) V. Cojocaru, M. Zbancioc, H.N. Teodorescu Workshop "Sisteme sonar - actualitati si perspective", Iasi 23 Iulie 2009

2008

Lista lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. Analysis of the predictability of time series obtained from genomic sequences by using several predictors H.N. Teodorescu, L.I. Fira Journal of Intelligent & Fuzzy Systems Vol. 19, No. 1, 51-63, IOS Press, 2008
2. An ECG signals compression method and its validation using NN's M. Fira, L. Goras IEEE Transactions On Biomedical Engineering Vol. 55, No.4, 1319-1326, IEEE EMBS, April, 2008
3. On the Relationship between Membranes and Ambients G. Ciobanu, B. Aman Biosystems vol. 91(3), 515-530, Elsevier, 2008
4. A PDE variational approach to image denoising and restoration T. Barbu, V. Barbu, V. Biga, D. Coca Nonlinear Analysis: Real World Applications August 2008, (doi:10.1016/j.nonrwa.2008.01.017)
5. Synchronizing the Shared Resources G. Ciobanu, D. Rusu Romanian Journal of Information Science and Technology vol.11 (3), 281-291, 2008
6. Information Theory over Multisets C. Bonchis, G. Ciobanu, C. Izbasa Computing and Informatics vol. 27, 1001-1011, 2008
7. Computational Complexity of Simple P Systems G. Ciobanu, A. Resios. Fundamenta Informaticae vol.87, 1-11, 2008

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI
1. Parallelizing Neuro-fuzzy Economic Models in a GRID environment H.N. Teodorescu,M. Zbancioc, L. Pistol Studies in Informatics and Control, National Institute for R&D in informatics ICI Bucharest March 2008, Vol. 17, Number 1, ISSN 1220-1776, pg. 5-16
2. The Prosody of the Double-Subject Sentences Teodorescu, H.N, Trandabat, D., Revue Roumaine de Linguistique nr 4 din 2008, ISSN: 0035-3957
3. Gershgorin Circles Associated to Double Grid Second Order Cellular Neural Networks I. Alecsandrescu, L. Goras Acta Technica Napocensis Electronics and Telecommunications vol 49, nr. 1/2008, pp. 1-7.
4. Telemon - Integrated System for Real Time Telemonitoring of Patients and Elderly People H. Costin, V. Cehan, V. Felea, et al. The Ukrainean Journal of Telemedicine and Medical Telematics vol. 6, No.1, 2008, pp. 71-75
5. An Informatics System for Forensic Medicine - Can It Work ? Octavia Morancea, Lacramioara Stoicu-Tivadar, H. Costin The Ukrainean Journal of Telemedicine and Medical Telematics vol. 6, No. 2, 2008, pp. 159-163
6. Implementing a PLM strategy in collaborative network for products development Musca, G., Musca, E., Merticaru, V Academic Journal of Manufacturing Engineering, Timisoara Volume 6, ISSUE 3/2008, pp.99-107,
7. A Human Person Recognition System using Face and Voice Biometrics T. Barbu, M. Costin Scientific Bulletin of the Politehnic University of Timisoara, Transactions on Electronics and Communications Tom (53) 67, Fasc. 1-2, pp. 5-10, 2008
8. Various Speaker Recognition Technologies Based on a Special Nonlinear Metric T. Barbu, M. Costin KES Journal To appear in 2008
9. Describing the Immune System Using Enhanced Mobile Membranes B. Aman, G. Ciobanu Electronic Notes in Theoretical Computer Science 194(3), 5-18, 2008
10. Interaction in Time and Space G. Ciobanu Electronic Notes in Theoretical Computer Science 203, 5-18, 2008
11. Supermetrics over Apartness Lattice-Ordered Semigroup G. Ciobanu, D. Rusu Electronic Notes in Theoretical Computer Science 202, 191-200, 2008
12. Telemon - Integrated System for Real Time Telemonitoring of Patients and Elderly People H. Costin, V. Cehan, V. Felea, et al., Ukrainean Journal of Telemedicine and Medical Telematics vol. 6, No.1, 2008, pp. 71-75
13. Los atlas linguisticos rumanos: entre manuscrito y formato electronico Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu / Silviu Bejinariu, Vasile Apopei Revista Espanola de Lingüística (RSEL) Vol. 37, 2008, pp. 215-246, (ISSN xxxx-xxxx)
14. UAIC Romanian Question Answering system for QA@CLEF Iftene, A., Trandabat, D., Pistol, I., Moruz, A., Balahur-Dobrescu, A., Cotelea, D., Dornescu, I., Draghici, I., Cristea, D. Lecture Notes in Computer Science 5152, Springer, 2008, p. 336-343
15. Timed Mobile Ambients for Network Protocols B. Aman, G. Ciobanu Lecture Notes in Computer Science 5048, p. 234-250, Springer 2008
16. Modelling and Verification of Timed Interaction and Migration G. Ciobanu, M. Koutny Lecture Notes in Computer Science 4961, p. 215-229, Springer 2008
17. On the Computational Power of the Enhanced Mobile Membranes S.N. Krishna, G.Ciobanu Lecture Notes in Computer Science 5028, p. 326-335, Springer 2008.
18. Behaviour Equivalences in Timed Distributed Pi-Calculus G. Ciobanu Lecture Notes in Computer Science vol. 5380,190-208, 2008
19. Various Speaker Recognition Techniques Using a Special Nonlinear Metric T. Barbu, M. Costin Lecture Notes in Computer Science Volume 5179, pp. 622-629, 2008
20. Definirea conceptului PLM si implementarea unei solutii PLM la interfata dintre cercetarea academica si mediul economic Musca, G., Merticaru, V., Ciofu,. C., Carausu, C., Tabacaru, L, Musca, E., Iosip, M. vol. "Cresterea competitivitatii companiilor folosind proiectarea asistata de calculator si managementul datelor pe intreaga durata de dezvoltare a produsului", Editura PIM, Iasi pag. 1-60, 2008
21. Contribution to Implementing a PLM Solution in Collaborative Network for Designing Products G. Musca, E. Musca Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, publicat de Univ. Tehnica "Gh. Asachi" Iasi Tomul LIV, fascicolul 1-3, sectia Constructii de Masini, 2008, pg. 417-422.

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
1. Telemon - Romanian Experience for Real Time Telemonitoring of Chronic Patients and Elderly People H. Costin, Octavia Morancea, V. Cehan, C. Rotariu, et al. Health 2008 - Int. Workshop on Wearable, Micro and Nano Technologies for the Personalised Health Valencia, Spain, May 2008.
2. Real Time ECG Signal Analysis Using Digital Filters and Domain Knowledge Cr. Rotariu, H. Costin, Octavia Morancea, C. Costin ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies Iasi, Romania, July 10-12, 2008
3. A Biometric System for Person Verification and Identification through Fingerprint and Voice Recognition H. Costin, T. Barbu, Cr. Rotariu, C. Costin ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies Iasi, Romania, July 10-12, 2008
4. Complex Telemonitoring of Patients and Elderly People using Internet and Mobile Technology H. Costin, V. Cehan,V. Felea, Cr. Rotariu, et al. CONTI'2008, the 8th International Conference on Technical Informatics June 2008, Timisoara, Romania, pp. 153-156.
5. PET and CT Images Registration by means of Soft Computing and Information Fusion H. Costin, Cr. Rotariu Int. WSEAS Conf. on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics -BEBI'08 Rhodes Island, Greece, August 2008
6. A Communication System with Severe Neuro - Locomotor Handicapped Persons Cr. Rotariu, H. Costin, V. Cehan, O. Morancea Int. WSEAS Conf. on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics -BEBI'08 Rhodes Island, Greece, August 2008
7. Complex Telemonitoring of Patients and Elderly People for Telemedical and Homecare Services H. Costin, Cr. Rotariu, et al. Int. WSEAS Conf. on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics -BEBI'08 Rhodes Island, Greece, August 2008
8. A View over Appling Informatics Systems in Forensic Expertise Octavia Morancea, H. Costin Int. WSEAS Conf. on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics -BEBI'08 Rhodes Island, Greece, August 2008
9. Telemon - A Complex System for Real Time Telemonitoring of Chronic Patients and Elderly People H. Costin, V. Cehan, V. Felea, Cr. Rotariu, et. al. The European Congress on Biomedical Engineering, MBEC Antwerpen, Belgium, Nov. 2008
10. A Low Power Wireless Personal Area Network For Telemedicine Cr. Rotariu, H. Costin, D. Arotaritei, G. Constantinescu The European Congress on Biomedical Engineering, MBEC Antwerpen, Belgium, Nov. 2008
11. Abaut PLM Concept and Sistems and a Solution for Implementing a Network for Colaborative Product Design Musca, G., Musca,E., Merticaru, V., Carausu, C., Ciofu, C International Science and Engineering Conference " Machine Building and Technosphere of the XXI Century Sevastopol, Ucraina, 15-20 Septembrie, 2008
12. Main Concepts and Sistems and Their Relationships in Integrated Merticaru, V., Musca, G., Musca,E., Carausu, C., Ciofu, C International Science and Engineering Conference " Machine Building and Technosphere of the XXI Century Sevastopol, Ucraina, 15-20 Septembrie, 2008
13. Aproach on Implementing a PLM Solution into a Collaborative Engineering Network for Product Design Automation Musca, G., Musca,E. Merticaru V The 19th DAAAM International Symposium " Inteligent Manufacturing& Automation" Trnava, Slovakia, 22-25th Octombrie, 2008
14. Sequential and Distributed 3D Terrain Model Generation. Performance Analysis Silviu Bejinariu, Ramona Luca ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies Iasi, Romania, July 10-12, 2008
15. Software Platform for Archaeological Patrimony Inventory and Management Dan Galea, Adrian Ciobanu, Silviu Bejinariu, Ramona Luca, Ciprian Lefter, Andrei Ochesel, Georgeta Gavrilut ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies Iasi, Romania, July 10-12, 2008
16. 3D pose calculation for specific planar objects Florin Rotaru, Ioan Pavaloi, Cristina Diana Nita ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies Iasi, Romania, July 10-12, 2008
17. Baza de date informatizata a Dictionarului General al Literaturii Romane (DGLR) Ofelia Ichim, Ramona Luca, Marius-Radu Clim Simpozionul international Distorsionari in comunicarea lingvistica, literara si etnologica romaneasca si contextul european 25-27 septembrie 2008 IASI
18. Extracting Sense Trees from the Romanian Thesaurus by Sense Segmentation & Dependency Parsing Curteanu, N., Moruz, A., Trandabat, D. CogAlex Cognitive Aspects of the Lexicon: Enhancing the Structure, Indexes and Entry Points of Electronic Dictionaries, COLING 2008 Workshop endorsed by SIGLEX Manchester, UK, 24 August, 2008
19. Romanian Semantic Role Resource Trandabat, D., Husarciuc, M. LREC 2008 Language Resources and Evaluation Conference Marrakech, Morocco, 28 - 30 Mai, 2008
20. Dictionary Sense Segmentation & Dependency - A Flexible Strategy for Thesauri Parsing Curteanu, N., Trandabat, D., Moruz, A., Pavel, G., Verestiuc, C. ECIT 2008, 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies Iasi, Romania, 10 - 12 iulie, 2008
21. Grammar-based Automatic Extraction of Definitions Iftene, A., Pistol, I., Trandabat, D. Proceedings of 10th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC 2008) Timisoara, Romania, 26-29 Septembrie, 2008
22. UAIC Participation at QA@CLEF2008 Iftene, A., Pistol, I., Trandabat, D. Proceedings of the CLEF 2008 Workshop Aarhus, Denmark, 17-19 Septembrie 2008.
23. Pattern Generation Using Feedback in CNN Architectures L. Goras, I. Alecsandrescu, P. Ungureanu Experimental Chaos Conference June 3-6, 2008, Universita' degli Studi di Catania, Italia
24. Nonhomogeneous CNN's and Their Use for Texture Classification I. Alecsandrescu, P. Ungureanu, L. Goras 9th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering NEUREL 2008 Belgrade, 27-28 September, 2008
25. On the Validation of an ECG Signal Compression Method using NN's M. Fira, L. Goras ECIT 2008, 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies Iasi, 10-12 July
26. Texture Classification Using Cellular Neural Network Based Nonideal Circular Filters P. Ungureanu, I. Alecsandrescu, L. Goras ECIT 2008, 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies Iasi, 10-12 July
27. GRID Modeling Results for Large Economic Systems M. Zbancioc, H.N. Teodorescu, L. Pistol ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies 10-12 July 2008, Iasi, Romania
28. Microwave Imagistic and Data Processing Software for Early Breast Cancer Detection M. Costin, O. Baltag, S. Bejinariu, M. Zbancioc 12th International Conference IPMU 2008, Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems June 22-27, Malaga, Spain, 2008
29. Simulation of socio-economic fuzzy systems in a distributed programming environment - GRID M. Zbancioc, L. Pistol 2nd International Symposium on Electrical and Electronics Engineering - ISEEE'2008 12-13 September 2008, Galati, Romania
30. From Mobile Ambients to Mobile Membranes (Decidability Results) B. Aman, G. Ciobanu CiE 2008 - 4th Conference on Computability in Europe 15 - 20 iunie, 2008, Atena, Grecia
31. Rewriting Logic Specification of Membrane Systems with Promoters and Inhibitors O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu WRLA 2008 - Workshop on Rewriting Logic and its Applications 29-30 martie, 2008, Budapesta, Ungaria
32. Multisets and their Encodings G. Ciobanu, M. Gontineac International Workshop on Membrane Computing 2 iunie, 2008, Praga, republica Ceha
33. Non-interleaving Semantics with Causality for Nondeterministic Dataflow O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu ICTAC 2008 1-3 septembrie, 2008, Instambul, Turcia
34. Type Disciplines for Analysing Biologically Relevant Properties B.Aman, M.Dezani-Ciancaglini, A.Troina MeCBIC 2008 3-4 septembrie, 2008, Iasi, Romania
35. From Gene Regulation to Stochastic Fusion G. Ciobanu UC 2008 25-28 august, 2008, Viena, Austria
36. Computational Complexity of Simple P Systems G. Ciobanu, A. Resios Sixth Brainstorming Week on Membrane Computing Sevilla, Spain 4-8 februarie, 2008, Sevilia, Spania
37. Using WinFidias System for Temperature Distribution Computing Dan Diaconu-Sotropa, Ioan Pavaloi, Cristina Diana Nita Computational Civil Engineering 2008, International Symposium 30 mai, Iasi
38. IITGEN System - Mesh Generation and Analysis System for 2D Surfaces Ioan Pavaloi, Florin Rotaru, Cristina Diana Nita Computational Civil Engineering 2008, International Symposium 30 mai, Iasi
39. Identification of apnea events in ECG signals by means of artificial neural networks C. Grigoras, V. Grigoras, C. Lazar ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies 10-12 July 2008, Iasi, Romania
40. Cross Signal Identification for PSG Applications C. Grigoras, V. Grigoras, D. Boisteanu WASET - MIBE 2008 Venice, Italia, October 29-31, 2008
41. An automatic no-threshold video shot identification approach T. Barbu ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies 10-12 July 2008, Iasi, Romania
42. Various Speaker Recognition Techniques Using a Special Nonlinear Metric T. Barbu, M. Costin International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems Zagreb, Croatia, 3-5 Sept. 2008
43. A description language at the accentual unit level for Romanian intonation D. Jitca, V. Apopei, M. Jitca LangTech2008 conference Rome, February 28-29, 2008
44. Intonational Variations for Romanian Yes-No Questions Apopei V., Jitca D ECIT2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies 10-12 July 2008, Iasi, Romania
45. Informatizare in cartografierea lingvistica Stelian Dumistracel, Doina Hreapca, Vasile Apopei Simpozionul international Distorsionari in comunicarea lingvistica, literara si etnologica romaneasca si contextul european 25-27 sept. 2008, IASI
46. Spatio-Temporal Dynamics in Analog Parallel Architectures (plenary talk) L. Goras 2nd International Symposium on Electrical and Electronics Engineering - ISEEE'2008 12-13 Sep. 2008, Galati, Romania
47. Cross Signal Identification for PSG Applications C. Grigoras, V. Grigoras, D. Boisteanu Int. Conf. WASET MIBE 2008 29-31 oct. 2008, Venetia, Italia
48. Dual P Systems O. Agrigoroaiei, G. Ciobanu Proceedings of WMC 2008 (Workshop on Membrane Computing) 45-59,2008
49. Membrane Systems with Surface Objects B. Aman, G. Ciobanu Proceedings of the International Workshop on Computing with Biomolecules (CBM 2008) 17-29,2008
50. Resource Competition and Synchronization in Membranes B. Aman, G. Ciobanu Proceedings of SYNASC 2008 (Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing) 51-58,2008
51. Data compression on multisets. Submultiset-free codes C. Bonchis, G. Ciobanu, G. Ghergu, C. Izbasa Proceedings of SYNASC 2008 (Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing)
52. Classification in Gnathophonics - Preliminary Results H.N. Teodorescu, M. Feraru The Second International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2008 -13 September 2008, Galati, Romania
53. The Emotional Speech Section of the Romanian Spoken Language Archive H.N. Teodorescu, M. Feraru 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2008 10-12 july 2008, Iasi, Romania
54. Issues Related to Distributed Implementations of Models for Large Economic Systems M. Zbancioc, H.N.Teodorescu, L.Pistol 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2008 10-12 july 2008, Iasi, Romania

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte nationale
1. Hybride Analysis Methods for Paralinguistic Informations H.N. Teodorescu , M.D. Zbancioc Conferinta Nationala de Inginerie Biomedicala - INGIMED'2008 13 noiembrie 2008, Bucuresti, Romania
2. PET and CT Images Registration by using Support Vector Machine Paradigm and Information Fusion H. Costin, Cr. Rotariu Conferintei Nationale de Informatica Medicala ROMEDINF 2008 Iasi, 14-15 Noiembrie 2008
3. Metoda de compresie a semnalelor electrocardiografice si validarea acesteia folosind retele neuronale M. Fira, L. Goras Zilele Academice, Simpozionul de Sisteme Inteligente si Aplicatii 23-24 sept. 2008, Iasi
4. Platforma software integrata pentru managementul patrimoniului arheologic Dan Galea, Adrian Ciobanu, Silviu Bejinariu, Ramona Luca, Vasile Apopei, Cristina Nita, Camelia Lazar, Elena Musca Zilele Academice Iesene, Iasi 23-24 septembrie 2008
5. Modelarea 3D in aplicatii GIS Silviu Bejinariu, Ramona Luca Zilele Academice Iesene Iasi 23-24 septembrie 2008
6. Sistemul WinFidias - instrument destinat analizei transferului stationar de caldura I. Pavaloi, F. Rotaru, C.D. Nita Zilele Academice Iesene 2008 Iasi 23-24 septembrie 2008
7. Atlasul Lingvistic Roman pe Regiuni, Moldova si Bucovina. Versiunea Electronica Silviu Bejinariu, Vasile Apopei, Ramona Luca, Luminita Botosineanu, Florin Olariu Seminarul Academic "Actualitati in domeniile Calculului Paralel si distribuit, Procesarea limbajului natural si Tehnologia vorbirii si interferente intre domenii" 25-26 August 2008, Bucuresti
8. Distributed 3D Scenes Modelling Silviu Bejinariu, Ramona Luca Seminarul Academic "Actualitati in domeniile Calculului Paralel si distribuit, Procesarea limbajului natural si Tehnologia vorbirii si interferente intre domenii " Bucuresti 25-26 August 2008
9. Modele fuzzy distribuite pentru sisteme comerciale Zbancioc M.D., H.N.Teodorescu Seminarul Academic "Actualitati in domeniile Calculului Paralel si distribuit, Procesarea limbajului natural si Tehnologia vorbirii si interferente intre domenii " Bucuresti 25-26 August 2008
10. Informatizarea bazei de date primare a dictionarului general al literaturii romane (DGLR) Ofelia Ichim, Ramona Luca, Marius-Radu Clim Atelierul de lucru "Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane Iasi 19-21 noiembrie 2008
11. De ce nu place vocea sintetizata? - cateva elemente de comparatie cu vocea umana H.N. Teodorescu, M. Feraru Atelierul de lucru "Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane Iasi 19-21 noiembrie 2008
12. Imbunatatirea si dezvoltarea bazei de date de sunete SRoL M. Feraru Zilele Academice Iesene 23-24 septembrie 2008, Iasi
13. Sistem automat de diagnostic paraclinic in sindromul disfunctional al sistemului stomatognat, - Analiza Gnatofonica si Gnatosonica H.N. Teodorescu, M. Feraru Sinaia, Romania 28-30 septembrie 2008
14. Asupra formarii pattern-urilor in arhitecturi analogice paralele L. Goras, P. Ungureanu, I. Alecsandrescu Zilele Academice ale ASTR Bucuresti, 12-13 nov. 2008
15. Metoda ierarhica de detectie a frecventei fundamentale Zbancioc M.D., H.N.Teodorescu Atelierul de lucru "Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane Iasi 19-21 noiembrie 2008

2007

Lista lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. "Encoding Mobile Ambients into pi-calculus" G.Ciobanu, V.Zakharov Lecture Notes in Computer Science 4378, Springer, 148-161, 2007
2. "Appositions Versus Double Subject Sentences - What Information the Speech Analysis Brings to a Grammar Debate" Teodorescu, H.N., Trandabat, D. Lecture Notes in Computer Science 4629, Springer , 286-293, 2007
3. "A sudy on Speech with Manifest Emotions" H.N. Teodorescu, M. Feraru Lecture Notes in Computer Science 4629, Springer, 254-262, 2007
4. Analysis of the predictability of time series obtained from genomic sequences by using several predictors H.N. Teodorescu, L.I. Fira Journal of Intelligent & Fuzzy Systems Vol. 18, ISSN: 1064-1246,2007
5. "Probabilistic Transitions for P Systems" G.Ciobanu, L.Cornacel Progress in Natural Science vol.17(4):432-441, 2007
6. "On the relationship between membranes and ambients" G.Ciobanu, B. Aman. BioSystems(2007). in curs de aparitie 2007
7. "Cellular modelling using P systems and process algebra." F.J. Romero-Campero, M. Gheorghe, G. Ciobanu, J.M. Auld, M.J. Perez-Jimenez Progress in Natural Science vol.17(4), 375-383, 2007.
8. "Timers and Proximities for Mobile Ambients" B.Aman, G.Ciobanu Lecture Notes in Computer Science 4649,Springer, 33-43, 2007.
9. "Mobile Ambients with Timers and Types" B.Aman, G.Ciobanu Lecture Notes in Computer Science 4711,Springer, 50-63, 2007
10. "Reachability Problem in Mobile Membranes" B.Aman, G.Ciobanu Lecture Notes in Computer Science 4860, Springer,113-123, 2007.
11. "Eigenimage-based face recognition approach using gradient covariance" T. Barbu Numerical Functional Analysis and Optimization Vol.28, 5-6 May 2007, pp 591 – 601.
12. "Topic-Focus Articulation Algorithm on the Syntax-Prosody Interface of Romanian" N.Curteanu, D.Trandabat, M. A. Moruz Lecture Notes in Computer Science 4629, Springer, 516-523, 2007
13. "P systems with minimal parallelism" G Ciobanu, L Pan, G Paun, MJ Pérez-Jiménez Theoretical Computer Science V.378 (1), 2007, pp. 117-130

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI
1. "Translating Mobile Ambients into P Systems" B.Aman, G.Ciobanu Electronic Notes in Theoretical Computer Science vol 171(2), 11-23, 2007.
2. "Coordination by Timers for Channel-Based Anonymous Communications." G.Ciobanu, C.Prisacariu Electronic Notes in Theoretical Computer Science vol 175(2), 3-17, 2007.
3. "Influence of the basal arborization on the firing pattern of a burst firing layer 5 neocortical neuron" Paduraru O. Proceedings of the Romanian Academy Series A Vol 8, No. 1 January-April 2007
4. "Localized vs. Locality Preserving Subspace Projections for face recognition" H.N. Costin, Cr. Rotariu, C. Costin EURASIP Journal on Image and Video Processing
5. "TELPROT - Communication System with Persons having a Major Neuro-Locomotor Handicap" H. Costin, V. Cehan, Cr. Rotariu, I. s.a Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti Iasi vol. 111, Nr. 3, Supliment 1, Iasi, 2007
6. "An Ultra Low Power Monitoring Device for Telemedicine" Cr. Rotariu, R. Lupu, H. Costin, B. Dionisie, Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti Iasi vol. 111, Nr. 3, Supliment 1, Iasi, 2007
7. "TELMES - A Multimedia Network for Complex Telemedicine Services in Romania" H. Costin, S. Puscoci, C. Rotariu, et. Al Journal of the Royal Society of Medicine of the United Kingdom nov.07
8. "U-shaped assembly line balancing: A review" Copaceanu, C., Brudaru, O. Buletinul Institutului Politehnic din Iasi tom LIII(LVII), fasc. 5, 2007, pag. 807-816
9. "A survey of the assembly line balancing heuristics" Brudaru, O., Copaceanu, C. Academic Journal of Manufacturing Engineering, Universitatea ''Politehnica'' din Timisoara nr. 4/2007, vol. 5/2007-in curs de aparitie
10. "Intelligent Search in Physiological Signals Database for Obstructive Sleep Apnea Correlated with Cardiovascular Diseare Records" C. Grigoras, D. Boisteanu, V, Grigoras Revista Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti Iasi vol. 111, Nr. 3, Supliment 1, 2007.
11. "An automatic image recognition approach" Tudor Barbu Computer Science Journal of Moldova Volume 15, No. 1 (43), 2007.
12. "A supervised text-independent speaker recognition approach" Tudor Barbu International Journal of Electronics, Circuits and Systems Vol. 1 No. 3, 2007 pp. 157-161
13. "Functional FX-bar Projections of the (Romanian) Verbal Group and Sub-Groups on the Syntactic-Semantic Interface" N.Curteanu, D.Trandabat, M. A. Moruz Computer Science Journal of Moldavia Vol. 15, 2007

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
1. "Mobile Ambients and Mobile Membranes" B.Aman, G.Ciobanu Fourth International Conference on Computability and Complexity in Analysis (CCA CiE) Siena, Italia,18-23 iunie,2007
2. "Structural Properties and Observability in Membrane Systems" B.Aman, G.Ciobanu 9th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) Timisoara, 26-29 sept. 2007.
3. "Archeological Atlases Modeling using GIS" R. Luca, S. Bejinariu, V. Apopei, C. Nita, C. Lazar, E. Musca, 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
4. "Electronic Linguistic Atlases. Client-Server Version" R. Luca, S. Bejinariu, V. Apopei 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
5. "Distributed 3D Terrain Model Generation for GIS Applications" S. Bejinariu, R. Luca 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
6. "Parallel Multi-Resolution Modeling" S. Bejinariu, R. Luca 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
7. "Influence of the apical tuft architecture of a layer 5 burst firing neocortical cell on its discharge pattern Paduraru O. 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
8. "Standard Parts Databasses one Solution for Computer-Aided Design of Mecanical Assemblies Performance of Design Using CAD Databases" G.Musca, E. Musca International Science and Engineering Conference Machine Building and Technosphere of the XXI century Sevastopol Ukraina,17-22 Sept. 2007
9. "Conception et Fabrication Assiste par Ordinateur et L'usinage a Grande Vitesse" G.Musca, E. Musca International Science and Engineering Conference Machine Building and Technosphere of the XXI century Sevastopol Ukraina,17-22 Sept. 2007
10. "Performance of design using CAD databases" G.Musca, E. Musca Conferinta Stiintifica Internationala TMCR 2007, Chisinau, 31 Mai-03 Iunie 2007
11. "Considerations concernant L'usinage avec grande vitesse", G.Musca, E. Musca Conferinta Stiintifica Internationala TMCR 2007, Chisinau, 31 Mai-03 Iunie 2007
12. "The contribution of the proximal apical dendrites to the discharge pattern in burst firing layer 5 neocortical cells" Paduraru O International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI) Pitesti, Romania,29-30 June, 2007
13. "An Internet Embedded Monitoring Unit for Telemedicine Services" Cr. Rotariu, H. Costin, S. Puscoci, G. Andruseac, C. Costin Euro-Mediterranean Medical Informatics and Telemedicine Conference (EMMIT) Mangalia, May 2007
14. "A Telemonitoring Interface for Telemedicine Services" Cr. Rotariu, H. COSTIN, S. Puscoci, Gladiola Andruseac, C. Costin, International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI) Pitesti, Romania,29-30 June, 2007
15. "An embedded telemonitoring unit for telemedicine services" Cr. Rotariu, H. COSTIN, s.a Conferinta Internationala MediTech Cluj-Napoca, sept. 2007
16. "Hybrid genetic-algorithm / branch & bound technique to solve a time-dependent transportation problem" Brudaru O., Valmar, B. 6th Eurosim Congress on Modelling and Simulation Slovenia, Sept. 9-13, 2007.
17. "Designing Hyper-heuristic Methods: Opportunities and Challenges" Copaceanu, C., Brudaru, O. 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
18. "Nonlinear Analysis of Heart Rate Regularity Correlated with Sleep Apnea and Cardiovascular Diseare" C. Grigoras, V, Grigoras, D. Boisteanu 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
19. "Identifying Sleep Disorder by Means of Chaos Control" V, Grigoras,C. Grigoras 9th WSEAS International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos (NOLASC) Arcachon, France, October 13-15, 2007
20. "Improving Noninvasive Monitoring in Medical Care" M. Costin, O.Baltag, A.Ciobanu, C. Stefanescu, D. Costandache, 5th IEEE International Conference on Computational Cybernetics Gammarth, Tunisia,19-21 oct. 2007
21. "An EEG Coherence Based Method Used for Mental Tasks Classification" D.M.Dobrea, M.C. Dobrea, M.Costin 5th IEEE International Conference on Computational Cybernetics Gammarth, Tunisia,19-21 oct. 2007
22. "Medical Image Processing Useful Tool in Cancer Diagnosis" M. Costin, O. Baltag, C. Stefanescu, C. Costin 7th WSEAS International Conference on Applied Compter Science (ACS'07) Venetia. Italia, 21 -23 noiembrie 2007
23. "Studies on the Prosody of the Romanian Language: The Emotional Prosody and the Prosody of Double-Subject Sentences" Teodorescu, H-N, Feraru, M., Trandabat, D. SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Iasi, Romania, May 10-12, 2007
24. "Implementation of the "difference method" for pitch detection and results" M. Zbancioc SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Iasi, Romania, May 10-12, 2007
25. "Using graphs theory to improve the structure of the Sounds Archive for the Romanian Language web site H.N.Teodorescu, L.Pistol SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Iasi, Romania, May 10-12, 2007
26. "New data on the characterization of emotional speech" H.-N Teodorescu, M. Feraru SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Iasi, Romania, May 10-12, 2007
27. "The Digital Form of the Thesaurus Dictionary of the Romanian Language." Cristea, D., s.a . SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Iasi, Romania, May 10-12, 2007
28. "Module for generating the F0 Contour using as input a Text structured by prosodic information" Apopei V, D. Jitca SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Iasi, Romania, May 10-12, 2007
29. "On Pattern Formation in Inertial CNN's" L. Goras, I. Alecsandrescu, P. Ungureanu the 8-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems, ISSCS 2007 Iasi, Romania, July 12-13, 2007
30. "On the Tuning Possibilities of a RF Bandpass Filter with Simulated Inductor" Cristian Andriesei, Liviu Goras International Conference on Semiconductors Sinaia, Romania,15-17October 2007
31. "Burst Mode Switching Mechanism for an Inductorless DC-DC Converter" M. Budaes, Liviu Goras International Conference on Semiconductors Sinaia, Romania,15-17October 2007
32. "An Averaging Small-Signal Model for a DC-DC Switched Capacitor Converter" M. Budaes and Liviu Goras International Conference on Semiconductors Sinaia, Romania,15-17October 2007
33. "Temperature Distribution Computing System for 2D domains" D.Diaconu-Sotropa, I. Pavaloi, International Symposium Computational Civil Engineering Iasi, Romania, May 25, 2007
34. " Enhanced feature extraction for hand-eye calibration" F.Rotaru, I.Pavaloi, S. Bejinariu, C.Nita 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
35. "WinFidias System – General Overview of WinFidias System for Calculation of Temperatures Distribution" D.Diaconu-Sotropa, I. Pavaloi, F. Rotaru, C, Nita 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
36. "Parallelizing neuro-fuzzy economic models in a GRID environment" M. Zbancioc, H.N.Teodorescu 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
37. "Parallel Algorithms underlying some MPI calls implementations" Laura Pistol 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
38. "Spectral Capacitive Position and Force Multi-Sensor Systems for BioMedical Measurements." H.N.Teodorescu "Smart BioMedical and Physiological Sensor Technology V" Conference 9-12 September 2007 at the Seaport World Trade Center in Boston, MA USA
39. "Cinematic Equations For A Capacitor With Mobile Electrodes, With Applications To Capacitive Measurements" H.N.Teodorescu A XIX-a Conferinta Internationala de Inventica "Cercetari si Tehnologii Inovative Performante" Iasi, Romania,5-8 Iulie 2007
40. "Parallelizing Computation for Fuzzy Coupled map Networks –A Preliminary Approach" H.N.Teodorescu, Mihaela Hnatiuc 16th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucuresti, Romania , 22-28 May, 2007
41. "Modeling with Coupled Nuro-Fuzzy Map Lattices of Economic and Biological Processes" H.N.Teodorescu ICCS Conference, Boston 28 oct. – 2 nov., 2007
42. "Parallelizing Dynamic Models Based on Fuzzy Coupled Map Networks" H.N.Teodorescu IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications Dortmund, Germania,6-8 September 2007
43. "High Accuracy Acceleration Measuring Modules with improved Signal Processing Capabilities" H.N.Teodorescu, M. Hagan IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications Dortmund, Germania,6-8 September 2007
44. "Tactile System for Information Transmission in Visual-Aid" Catalin Iov, H.N.Teodorescu 2st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI2007 Pitesti, Romania, 29-30 June, 2007
45. "Parallelizing Algorithms for the Pitch Detection" H.N.Teodorescu, M. Zbancioc 2st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI2007 Pitesti, Romania, 29-30 June, 2007
46. "Using Graphs to Improve the Structure of a Web Site" H.N.Teodorescu, Laura Pistol 2st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI2007 Pitesti, Romania, 29-30 June, 2007
47. "Parallelizing and distributing computation for fuzzy economic models" H.N.Teodorescu, M. Zbancioc 16th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucuresti, Romania , 22-28 May, 2007
48. "Epipolar Geometry in a Non-Invasive Breast Cancer Diagnosis System" M. Costin, O. Baltag, A. Ignat, S.Bejinariu, F. Rotaru, C. Stefanescu 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
49. "Combining Various Biometric Technologies Based on a Special Nonlinear Metric" T. Barbu, M. Costin 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
50. "Installation for a Microwave Non-Invasive Breast Cancer Diagnosis System" O. Baltag, M. Costin, C. Stefanescu, A. Ciobanu, S. Bejinariu, D.Costandache 9th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, Nov.16 - 18, 2007
51. "Microwave Medical Imaging in a Non-Invasive Breast Cancer Diagnosis System" M.Costin, O.Baltag, C.Stefanescu, A. Ciobanu, S.Bejinariu 7th WSEAS International Conference on Applied Computer Science(ACS'07 Venice, Italia, Nov. 21-23, 2007
52. "Distributed Segregative Genetic Algorithm for Solving Fuzzy Equations" Brudaru, O., Buzatu, O International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2007 Gdansk, Poland, Sep. 9-12, 2007
53. "Syntax-Prosody Interface for Romanian within Information Structure Theories" N.Curteanu, D.Trandabat, M. A. Moruz SpeD 2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Iasi, Romania, May 10-12, 2007
54. "Designing fast and accurate fuzzy approximators with Kohonen networks and genetic algorithms" Brudaru, O., Buzatu O. International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing September 26-29 2007, Timisoara, Romania.
55. "The Service Layer of the Academic Grid GRAI" Craus, M., Teodorescu, H.N., Croitoru, C., Brudaru, O., Arotaritei, D., Calin, M., Archip, A 16th International Conference on Control Systems and Computer Science, May 22-25, 2007, Bucharest
56. "Genetic Algorithm For Designing Fuzzy Rational Approximators" Brudaru, O., Buzatu, O. The 5th IFAC (International Federation of Automatic Control) Intl. WS DECOM-TT May 17-20, 2007, Cesme, Turkey

Lista capitolelor din carti aparute in acest an in tara
1. H.N. Teodorescu, M. Feraru, D. Trandabat, M. Zbancioc, Situl "Limba romana vorbita", Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane, Editura Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, Romania, pg. 3-8.
2. Pavel, G., Postolache, O., Pistol, I., Cristea, D., "Rezolutia anaforei pentru limba romana." In C. Forascu, D. Tufis, D. Cristea (eds.): Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane, Editura Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, Romania, pg. 101-106.
3. Apopei V, Jitca D, "Schema XML de adnotare a intonatiei in cadrul corpusurilor de text, Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane", Editura Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, Romania, pg. 9-14
4. Curteanu, Neculai; Diana Trandabat, Mihai Moruz: "Structura grupului verbal, predictia lexicala si reprezentarea logica a predicatului in limba romana, Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane", Editura Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, Romania, pg. 143-148.
5. Iftene Adrian, Ionut Pistol, Diana Trandabat, Corina Forascu, Dan Cristea "Sisteme de intrebare raspuns pentru limba romana. Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane", Editura Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, Romania, pg. 83-88
6. Ionut Pistol, Diana Trandabat, Iftene Adrian, Dan Cristea, Corina Forascu, "Prelucrarea resurselor romanesti in cadrul proiectului LT4eL, Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane", Editura Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, Romania, pg. 129-134
7. Moruz, Alex Mihai; Neculai Curteanu; Diana Trandabat; Iustin Dornescu; Cecilia Bolea: "Parsarea predicatului (verbal/nominal) si a clauzei (finite/nefinite) in limba romana. Aplicare la parsarea FDG, Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane", Editura Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, Romania, pg. 123-128
8. S. Bejinariu, V. Apopei, R. Luca, F. Olariu, L. Botosineanu, "Instrumente pentru Consultarea Atlasului Lingvistic Electronic si Editarea Textelor dialectale, Resurse lingvistice si instrumente pentru prelucrarea limbii romane", Editura Universitatii "Al.I. Cuza" Iasi, Romania, pg. 107-112

2006

Lista lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. G.Ciobanu, Gh.Paun, M.J. Perez-Jimenez On the branching complexity of P systems. Fundamenta Informaticae vol.73, 27-36, 2006; 0,586
2. G.Ciobanu, V.M.GontineacMealy Multiset Automata. International Journal of Foundations of Computer Science vol.17, 111-126, World Scientific, 2006; 0,500
3. G.Ciobanu, Gh.Paun, Gh.StefanescuP Transducers. New Generation Computing vol.24(1), 1-28, 2006; 0,694
4. G.Ciobanu, D.Rusu Algebraic and Topological Properties of Apartness Lattice-Ordered Semigroups ,Journal for Multiple-Valued Logic and Soft Computing vol X, 1 - 26, 2006; 0,200
5. C.Bonchis, G.Ciobanu, C.IzbasaEncodings and Arithmetic Operations in Membrane Computing, Lecture Notes in Computer Science 3959, Springer, 618-627, 2006; 0,402
6. D.Zaharie, G. Ciobanu Distributed Evolutionary Algorithms Inspired by Membranes in Solving Continuous Optimization Problems, Lecture Notes in Computer Science 4361, Springer, 154-169, 2006; 0,402
7. G.Ciobanu, D.Rusu A Topological Approach of the Web Clasification Lecture Notes in Computer Science 4281, Springer, 80-92, 2006; 0,402
8. G.Ciobanu, M.Gontineac Algebraic and Coalgebraic Aspects of Membrane Computing, Lecture Notes in Computer Science 3850, Springer, 182-199, 2006; 0,402
9. G.Ciobanu, V.M.Gontineac P Machines: An Automata Approach to Membrane Computing, Lecture Notes in Computer Science 4361, Springer, 314-329, 2006; 0,402
10. O.Andrei, G.Ciobanu, D.Lucanu Structural Operational Semantics of P Systems, Lecture Notes in Computer Science 3850, Springer, 32-49, 2006 0,402
11. O.Andrei, G.Ciobanu, D.Luncanu Expressing Control Mechanisms of Membranes by Rewriting Strategies, Lecture Notes in Computer Science 4361, Springer, 154-169, 2006; 0,402
12. S. Curteanu, F. Leon, Dan Galea Alternatives for Multiobjectives Optimization of a Polymerization Process, Journal of Applied Polymer Science Vol. 100, Issue 5, 3680-3695, 2006; 1,306
13. Leon. F, Atanasiu G.M., Galea D. Using data mining techniques for the management of seismic vulnerability ,Key Engineering Materials Vol.326-328 I, 2006, Pp 501-504 0,224

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI
1. T. Barbu An Automatic Unsupervised Pattern Recognition Approach Proceedings of the Romanian Academy Series A Vol.7, Number 1, January -April 2006
2. Apopei V, Jitcă D, Turculeţ A. Intonational structures in Romanian Yes-No Questions, Computer Science Journal of Moldavia Chişinău vol 14, nr. 1(40), 2006, pp. 113-137
3. Cristea, D., Forascu, C.Linguistic Resources and Technologies for Romanian Language, Computer Science Journal of Moldavia Chişinău vol. 14, nr. 1(40), 2006, pp. 34-73
4. Curteanu N. Local and Global Parsing with Functional (F)X-bar Theory and SCD Linguistic Strategy (I.) , Computer Science Journal of Moldavia Chişinău vol. 14, nr. 1 (40), 2006, pp. 74-102
5. Curteanu N. Local and Global Parsing with Functional (F)X-bar Theory and SCD Linguistic Strategy (II.), Computer Science Journal of Moldavia Chişinău vol. 14, nr. 2 (41), 2006, pp. 155-182
6. Localized vs. locality preserving subspace projections for face recognition I. B. Ciocoiu, COSTIN, H. International Journal of Image and Video Processing
7. Encription method based on non-additive discrete-time chaos synchronization V. Grigoras, C. Grigoras WSEAS Transactions on Circuits & Systems 5[11], pp. 1608-1613, 2006
8. On Hypermodules and their normal homomorphisms V.M.Gontineac Italian Journal of Pure and Applied Mathematics vol. 19, 75-84, 2006
9. Feature Recognition in Solid Models for Manufacturing Process Planning G.Muscă, E.Muscă Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia V, Construcţii de maşini Tomul LII (LVI), Fasc. 5B, pag. 733-739, 2006
10. A. Lazar, M. Florea, D. Alexa, L. C. Lazar, G. A. Lazar New Control forCharge Pump Buck Converter, Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara pag.142-145, 2006
11. C. Stefănescu, D. Boişteanu, V. Rusu, D. Azoicăi, M. Costin, ş.a99mTc Tetrofosmin lung scintigraphy for diagnostic evaluation of pulmonary tuberculosis comparison with 99m Tc MIBI , Revista Medico-Chirurgicală a "Societăţii de Medici şi Naturalişti" Iaşi Vol. 113/2006, Nr. 4
12. C. Stefănescu, M. Costin, M. Zbancioc Image Pre-processing automatic systems for bone-scan metastasis evaluation, Revista Medico-Chirurgicală a "Societăţii de Medici şi Naturalişti" Iaşi Vol. 110/2006, Nr. 1, pag. 178-186
13. T. Barbu Speech-dependent voice recognition system using a nonlinear metric, International Journal of Applied Mathematics Vol. 18, No. 4, pp. 501-514, 2006
14. T. Barbu An Automatic Graphical Recognition System using Area Moments, WSEAS Transactions on Computers Issue 9, Vol.5, pp. 2142-2147, Sept. 2006
15. O.Andrei, G.Ciobanu, D.Lucanu Operational Semantics and Rewriting Logic in Membrane Computing, Electronic Notes in Theoretical Computer Science vol.156, 57-78, 2006
16. G.Ciobanu, C.Prisacariu Timers for Distributed Systems, Electronic Notes in Theoretical Computer Science vol.164, 81-99, 2006
17. A.Turculeţ, V.Apopei, D.Jitcă Aspecte ale intonaţiei propoziţiilor interogative totale cu structura VO(adj) Anuar de lingvistică şi istorie literară, Editura Academiei Române XLIV-XLIVI, 85-105, 2004-2006
18. Mihaela HnatiucThe subjects behaviors identification on the medical mattress with the fuzzy and neuro-fuzzy systems , Universitatea Piteşti - Buletin Ştiinţific Vol. 1, Nr. 6,2006

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
1. Apopei V, Jitcă D A set of Intonational Category for Romanian Speech and Text Annotation, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept.2006
2. Apopei V, Jitcă D Median Filter Implementation for Accelerometer Data Using PIC16C77x Microcontroller ,European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept. 2006
3. Curteanu, Neculai; Mihai Moruz; Diana Trandabăţ; Cecilia Bolea; Iustin Dornescu The Structure and Parsing of Romanian Verbal Group and Predicate, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept.2006
4. F. Rotaru, D. Galea, I. Pavaloi, A. Ciobanu, C.D. NitaAffine and Metric Rectifications of the Planar Scenes Images, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept.2006
5. Păduraru O. Propagation of subthreshold synaptic responses along the apical tree of a layer 5 burst firing neocortical neuron, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept.2006
6. R. Luca, C.D. Niţă, E. Muscă, C. Lazăr Information Management in Archeological Atlases, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept.2006
7. S. Bejinariu, V. Apopei, R. Luca, F. Olariu, L. Botosineanu Electronic Linguistic Atlases. Tools for Information Analysis, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept.2006
8. V. Grigoras, C. Grigoras Digital encription using discrete chaotic systems, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept.2006
9. H.N.Teodorescu, Marius Hagan, Adrian Verbuta, Florin Axinte Comparative Analysis of Various Sensors and Input Circuitry for Plantar Pressure Measurements and Insole Sensor System Applications , European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept.2006
10. COSTIN, H., Cr. Rotariu Medical image analysis and representation using a fuzzy and rule-based hybrid approach, International Conference on Computers, Communications & Control (ICCCC) Băile Felix, România, 1-3 iunie, 2006
11. COSTIN, H., S. Puşcoci, et al. Telemonitoring system for complex telemedicine services, International Conference on Computers, Communications & Control (ICCCC) Băile Felix, România, 1-3 iunie, 2006
12. Iftene, A., G. Ciobanu Formalizing Peer-to-Peer Systems based on Content Addressable Network, International Conference on Computers, Communications & Control (ICCCC) Băile Felix, România, 1-3 iunie, 2006
13. COSTIN, H., I. Ciocoiu, T. Barbu, Cr. Rotariu A Complex Biometric System for Person Verification and Identification through Face, Fingerprint and Voice Recognition International Conference on Mathematics & Informatics (ICMI45) Bacău, România, 18-20 sept. 2006
14. V. Grigoras, C. Grigoras Chaos encryption method based on large signal modulation, 5th WSEAS International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos (NOLASC) Bucureşti, Romania, Oct 16-18, 2006
15. G.Ciobanu A Programming Perspective of the Membrane Systems. Invited talk , International Conference on Computers, Communications & Control (ICCCC) Băile Felix, Oradea, România, 1-3 iunie, 2006
16. Costin, H, I. Ciocoiu, T. Barbu, Cr. Rotariu Through Biometric Card in Romania: Person Identification by Face, Fingerprint and Voice Recognition International Conference on Computer and Information Science and Engineering (CISE) Dec. 8-10, 2006, Cairo, Egypt
17. COSTIN, H., S. Puşcoci, Cr. Rotariu, B. Dionisie A multimedia Telemonitoring Network for Healthcare International Conference on Computer and Information Science and Engineering (CISE) Dec. 8-10, 2006, Cairo, Egypt
18. COSTIN, H., S. Puşcoci, Cr. Rotariu, B. Dionisie, Roxana Ciofea Telemonitoring System for Complex Telemedicine Services e-Government & e-Health 3rd International Conference and Exhibition (eGeH) Milano, Italia, 7-9 iulie, 2006
19. Cristea, D., Postolache, O. Anaphora resolution: framework, creation of resources, and evaluation, Fifth International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages 18-20 October 2006, Sofia, Bulgaria
20. Forăscu, C., Pistol, I., Cristea, D.Temporality in Relation with Discourse Structure, International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) Geneva, Italia, 22-28 mai, 2006
21. Postolache, O., Cristea, D., Orasan, C Transferring Coreference Chains through Word Alignment, International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) Geneva, Italia, 22-28 mai, 2006
22. Puscasu, G., Iftene, A., Pistol, I., Balaşa, D., Tufiş, D., Ceauşu, A., Stefănescu, D., Orasan, C., Dornescu, I., Ion, R., Cristea, D Developing a Question Answering System for the Romanian-English Track at CLEF 2006, Cross-Language Evaluation Forum (CLEF2006) Alicante, Spain, 20-22 Sept.2006
23. G.Ciobanu, C.Prisacariu Barbed Bisimulations for Timed Distributed pi-calculus, 2nd International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP) Cluj, Romania, 1-2 septembrie 2006
24. G.Ciobanu Coordination and Self-Organization in MultiAgent Systems, 6th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA Jinan, Shandong, China, 16-18 octombrie 2006
25. C.Bonchis, C.Izbasa, G. Ciobanu Compositional Asynchronous Membrane Systems, 1st International conference on Bio-inspired Computing: Theory and Applications (BIC-TA) Wuhan, China, 18-22 sept. 2006
26. G. Ciobanu, L.Cornacel Probabilistic Transitions for P Systems, 1st International conference on Bio-inspired Computing: Theory and Applications (BIC-TA) Wuhan, China, 18-22 sept. 2006
27. H.N. Teodorescu Occlusal Sounds Analysis Revisited, 3rd International Conference on Medical Signal and Information Processing (MEDSIP) Glasgow, UK, 17-19 iulie 2006
28. HN Teodorescu, L. Fira Improved Decision Block For Genomic Sequence Classification, 18th International EURASIP Conference (BIOSIGNAL 2006) Brno, CEHIA. 28-30 iun. 2006
29. Horia-Nicolai Teodorescu, Monica Feraru, D. Trandabat Nonlinear Assessment of Professional Voice 'Pleasantness' 18th International EURASIP Conference (BIOSIGNAL 2006) Brno, CEHIA. 28-30 iun. 2006
30. R. Ganea, H.N. Teodorescu Results with An Efficient Image Filter for Impulsive Noise Removal, 18th International EURASIP Conference (BIOSIGNAL 2006) Brno, CEHIA. 28-30 iun. 2006
31. Horia-Nicolai Teodorescu An Adaptive Heuristic Filter for Acceleration Measurements in Planetary Atmosphere, First NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems (AHS) Istanbul, Turcia 15-18 iun, 2006
32. T. Barbu Moment-based image recognition approach, WSEAS International Conference on Computers Vouliagmeni, Athens, Greece, July 13-15, 2006
33. V. Balas, M. Costin, D. Balas Automatic Voice Emotional Evaluation -Timar 6th International Conference on Recent Advances in Soft Computing (RASC) Canterbury, UK,10-12 July, 2006
34. G. Muscă, E. Muscă, A CAM turning model based on CAD revolving Feature, International Science and Engineering Conference Machine-Building and Technosphere of the XXI Century Sevastopol, Ucraina, 11-16 sept. 2006
35. T. Barbu A novel automatic image recognition technique, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept. 2006
36. H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, E. Mihailescu Speech Technology and Bio-Medical Engineering Teaching Based on the Web – A New Tool and Case Study ,International Conference on Interactive Computed Aided Learning, ICL 2006, Sept.27- 29, Villach, Austria
37. M. Zbancioc Recurent Fuzzy Economic Models – Teodorescu Model, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept. 2006
38. M. Zbancioc Tools for the Archive of the Romanian Language Sounds Project, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept. 2006
39. Feraru, M., Trandabăţ, D., The Emotional Annotation for Romanian Language, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept. 2006
40. Mihaela Hnatiuc, Jean-Guy Fontaine An algorithm for the human behaviour classification using an intelligent mattress, European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 20-23 sept. 2006
41. C. Grigoras, V. Grigoras Classifying neural activity by means of nonlinear principal component analysis representations, 5th European Symp. on Biomedical Engineering (ESBME) Patras, Grecia, 7-9 iulie 2006
42. G. Ciobanu Theory and Practice of Programming Applied to Membrane Systems. Invited talk, 8th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) Timisoara, Romania, 26-29 sept. 2006
43. G.Ciobanu, K.N.SridharSpecifications and Verification of Network Protocols by Process Algebra, 8th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing Timisoara, Romania, 26-29 septembrie 2006
44. P.Ungureanu, E. David, L.Goras On Rotation Invariant Texture Classification Using Two-Grid Coupled CNNs, Neurel 2006, Belgrade, September 25-27, 2006
45. E. David,P.Ungureanu, L.Goras On the Feature Extraction Performances of CNN Gabor-Type Filters in Texture Recognition Applications, The 10th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, Istanbul, Turkey, August 28 – 30, 2006
46. M. Negoiţă (Fira), C. Andriesi, L, Goraş Compressed Heartbeat Using Skeleton and Codebook, 5-th European Symposium on Biomedical Engineering Patras, Greece,7-9 July 2006
47. M. Negoiţa (Fira), Liviu Goraş Results on Original and Compressed Heartbeats Classification using Multi-Layer Perceptron, 5-th European Symposium on Biomedical Engineering Patras, Greece,7-9 July 2006
48. M. Costin, V. E. Balas Some Important Speaker Recognition Clues, International Symposium "Research and Education in Innovation Era" Arad, 16-18 November 2006
49. V. E. Balas, M. Costin On Stability of Fuzzy Systems, International Symposium "Research and Education in Innovation Era" Arad, 16-18 November 2006
50. H.N. Teodorescu, D. Trandabat, M. Feraru, M. Zbancioc, R. Luca A Corpus of the Sounds in the Romanian Spoken Language for Language-Related Education, International Conference on Human and Material Resources in Foreign Language Learning Murcia, Spania, 12-14 iulie 2006,
51. Teodorescu, H.-N. Occlusal sound analysis revisited, IET Conference 3rd International Conference MEDSIP 2006 Glasgow, UK, 17-19 July 2006,
52. Mihaela Hnatiuc, Jean-Guy FontaineThe Analysis Methods of the Pressing Force on the "Intelligent" Matress, Symposium on Mathematics Applied in Biology and Biophysics Iaşi, 16-17 iunie,2006
53. Teodorescu, H.N., Feraru, M., Trandabăţ, D.Nonlinear Assessment of the Professional Voice 'Pleasantness', the 18th Biennal International EURASIP Conference BIOSIGNAL Brno, iunie 2006

2005


Lista lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. G.Ciobanu, V.M.Gontineac An Automata Description of the Genetic Message Translation, Fundamenta Informaticae vol.64, 93-107, 2005 0,312
2. D.Besozzi, G.Ciobanu A P System Description of the Sodium-Potassium Pump, Lecture Notes in Computer Science 3365, Springer, 211-223, 2005 0,402
3. G.Ciobanu, D.Lucanu Cellular Meta-Programming over Membranes, Lecture Notes in Computer Science 3566, Springer, 189-199, 2005 0,402
4. V. Rusu, C. Ştefǎnescu, M. Costin, M. Rusu A pre-processing aide-decision expert system for bone scan evaluation European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Vol. 32, Supplement 1, September 2005, P42, pag. S132 3,883
5. C. Ştefǎnescu, V. Rusu, D. Boisteanu, M. Oleniuc, D. Hurjui, M. Costin Comparison between Pulmonary tuberculosis scintigraphy with 99mTc MIBI and 99m Tc Tetrofosmin, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Vol. 32, Supplement 1, September 2005, P557, pag. S230 3,883
6. Cristea, D., Postolache, O., Pistol, I Summarisation through Discourse Structure, Lecture Notes in Computer Science 3406, Springer, 632-644, 2005 0,402
7. C. Bonchis, G.Ciobanu, C. Izbasa, D. Petcu A Web-based P systems simulator and its parallelization, Lecture Notes in Computer Science 3699, Springer, 58-69, 2005 0,402
8. G.Ciobanu, D.Rusu Self-organizing distribution of agents over hosts, Lecture Notes in Computer Science 3733, Springer, 462-471, 2005 0,402
9. O.Andrei, G.Ciobanu, D.Lucanu Executable Specifications of the P Systems Lecture Notes in Computer Science 3365, Springer, 127-146, 2005 0,402

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI
1. Brudaru, O., Copaceanu, C. The state of the art in using genetic algorithms for assembly line balancing, Scientific Bulletin of the „Politehnica" University of Timisoara vol. 50(64), no. 1, pp. 59-64, 2005
2. D.Rusu A theorem of representation of (I,D)-outer kernels, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi XLV, f1, 413-418, 2004
3. M. Costin, T. Barbu, G. Constantin, M. Zbancioc Techniques for static visual object detection within a video scene, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi Tom LI (LV), Fasc. 1-4, pp.75-85, 2005
4. C. Grigoraş CNNs Characterising the Spatio Temporal Dynamics of Fluid Mixing in a Cylinder Device, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia I, Matematică, Mecanică teoretică, Fizică tom LI(LV), fasc. 1-2, 2005, p.17-21
5. M.Craus, C.Bulancea An improved Load-Balancing strategy using ACO Metaheuristics, WSEAS Transactions on Computers August 2005, pp. 960-965
6. V. Grigoraş, C. Grigoraş Chaos Based Spread Spectrum Clock Generator, WSEAS Transactions on Circuit & Systems 4 (9), 2005, p.1104-1112
7. H.N. Teodorescu, M. Zbancioc Two Fuzzy Economic Models with Nonlinear Dynamics, Proceedings of the Romanian Academy Series A Volume 6, Number 1/2005, pp. 75-84
8. L.E. Ferariu, H.N. Teodorescu, L. Fira Adaptation Schemes for A Neuro-Fuzzy Predictor, Proceedings of the Romanian Academy Series A Vol. 6, nr. 2, May-June 2005
9. G.Ciobanu, D.Lucanu Communicating concurrent objects in hiddenCCS, Electronic Notes in Theoretical Computer Science vol.117, 353--373, Elsevier, 2005
10. Păduraru O.The impact of the apical morphology of a layer V burst firing neocortical pyramidal cell on its discharge pattern. Universitatea Piteşti - Buletin Ştiinţific Vol. 2, Nr. 5, p. 40-51,2005
11. H.N. Teodorescu, M. Zbancioc Dynamics of Fuzzy Models for Market Players. The Three Companies Case, FS&AI. - Fuzzy Systems & Artificial Intelligence, Romanian Academy Vol. 11, No. 1-3, pp. 73-107, 2005
12. L.E. Ferariu, H.N. Teodorescu, L. Fira Adaptation Schemes for A Neuro-Fuzzy Predictor, Proc. Romanian Academy, Series A Vol. 6, nr. 2, May-June 2005

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
1. G.Ciobanu, D.Rusu Topological Spaces of the Web, 14th International World Wide Web Conference Chiba, Japonia,10-14 mai 2005
2. G.Ciobanu Rational and irrational divergence of partial recursive functions, ASL European Meeting - Logic Colloquium'05 Atena, Grecia, 28 iulie - 3 august 2005
3. Monica Fira (Negoita), Liviu Goras On a Compression Algorithm for ECG Signals, European Signal Processing Conference (ESIPCO) Antalya, Turcia, September 4-8, 2005
4. Monica Fira (Negoita), Liviu Goras A New Compression Algorithm for ECG Signals, The International Conference on "Computer as a tool" (EUROCON) Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, 21-24 Nov. 2005
5. H. Costin, Cr. Rotariu Fuzzy Logic and Knowledge-Based Biomedical Image Segmentation, The First East European Conference on Health Care Modelling and Computation (HCMC) Craiova, Romania, 31 aug. - 2 sept. 2005
6. Mihaela Costin, Ştefan Dumbravă, Adrian Brezulianu Hybrid Decision Model for Operational Flow Scheduling, International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech) 16-17 June 2005, Varna, Bulgaria
7. Stefan Dumbrava, Doru Panescu and Mihaela Costin A Three-tier Software Architecture for Manufacturing Activity Control in ERP Concept, International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech) 16-17 June 2005, Varna, Bulgaria
8. Musca Gavril, Musca Elena Material Selection in Design, International Conference of Scientific Papers "Modern Technologies Quality, Restructuration" Chişinău, Republica Moldova, 18-21 mai, 2005
9. Musca Gavril, Musca Elena Interface Process in CAD and CAM Feature, International Conference of Scientific Papers "Modern Technologies Quality, Restructuration" Chişinău, Republica Moldova, 18-21 mai, 2005
10. Musca Gavril, Musca Elena Manufacturing Feature Recognition in Mechanical Design, International Scientific and Technical Conference Sevastopol, Ucraina, 12-17 septembrie, 2005
11. C.Grigoraş, A. Lazăr Hysteretic neural networks for EEG features representation, 3rd European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) Prague (Czech Republic): Nov. 20 - 25, 2005
12. V. Grigoraş, C. Grigoraş Both Chaotic and Harmonic Signals Generation: Closing the Loop Around the Duffing System, 5th WSEAS International Conference on Signal, Speech and Image Processing (SSIP) Corfu, Grecia, 17-19 aug. 2005
13. Horia-Nicolai Teodorescu, Ciprian Zamfir Intelligent Sensor, Monitoring and Control Systems Based on Nonlinear Dynamics for Spatial Environments. International Conference On Environmental Systems Rome, Italia, July, 11-14 2005
14. Horia-Nicolai Teodorescu, Marius Zbancioc Correlation between the information access time and the benefits the commercial player obtain, in a fuzzy network model, 1st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI) Piteşti, România, 1-2 July, 2005
15. Marius Zbancioc Recurrent Fuzzy Rules (Teodorescu’s Fuzzy Systems) in Economic Process Modelling, 15th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS) Bucureşti, România15, 25-27 May, 2005
16. L.I. Fira, H.N. Teodorescu Neural Network Implementation of a Decision Block for the Evaluation of Genomic Sequences Recognition Scores, 15th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS) Bucureşti, România15, 25-27 May, 2005
17. M.Craus and C. Bulancea A Load Balance Strategy for P2P Networks, 9th WSEAS International Conference on Computers Vouliagmeni, Athens, Greece, July 14-16, 2005
18. H. N Teodorescu, R. Ganea, M. Feraru, A. Burlui Assement of Voice quality based on nonlinear dynamic analysis, 15th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS) Bucureşti, România15, 25-27 May, 2005
19. R.G. Bozomitu, L. Goras Simplified "Sinh" Current Mode Lossy ELIN Integrator, International Symposium on Signal, Circuits & Systems (ISSCS) Iasi, Romania, 14-15 iulie 2005
20. Marius Budaes, Liviu Goras On Speech Signals Reconstruction from Local Extreme Values, International Symposium on Signal, Circuits & Systems (ISSCS) Iasi, Romania, 14-15 iulie 2005
21. C.Pruteanu, C.G.Haba, D. Gâlea Global Optimization in Complex, Circuits Design, International Symposium on Signal, Circuits & Systems (ISSCS) Iasi, Romania, 14-15 iulie 2005
22. T.D. Teodorescu, R. Chirita Automatic Feature Selection for Textile Defects Discrimination, International Symposium on Signal, Circuits & Systems (ISSCS) Iasi, Romania, 14-15 iulie 2005
23. Tudor Barbu Content-based Video Recognition Technique using a Nonlinear Metric, 47th International Symposium ELMAR-2005 focused on Multimedia Systems and Applications Zadar, Croatia, 8-10 iunie 2005
24. V. Apopei, D. Jitcă, H.N.Teodorescu Implementation of Stress and Emotion Rendering Rules in Synthesized Speech, SpeD 2005 - 3th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Cluj-Napoca, Romania, May 13-15, 2005
25. Apopei V., Jitca D Romanian Intonational Annotation Based on Tone Sequence Model, SASM 2005, Iasi, Romania, May 5-7, 2005
26. Horia-Nicolai Teodorescu, Marius ZbanciocDynamics of Fuzzy Models for Market Players, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, Szeged-Hungary şi Arad-România, 27-30 August 2005
27. M. Costin, C. Stefanescu, D. Galea, M. Zbancioc Image Processing in Pulmonary Disease Diagnosis, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, Szeged-Hungary şi Arad-România, 27-30 August 2005
28. Horia-Nicolai Teodorescu, Ciprian Zamfir Neuromorphic Ommatidium Based on Nonlinear Dynamic Systems, IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, Szeged-Hungary şi Arad-România, 27-30 August 2005
29. Horia-Nicolai Teodorescu Aproposed theory in prosody generation and perception: th multi-dimnsional contextual integration principle of prosody, SpeD 2005 - 3th Conference on Speech Technology and Human Dialogue Cluj-Napoca, Romania, May 13-15, 2005

2004


Lista lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI
1. D.G. Mann, S.M. McDonald, M.M. Bayer, S.J.M. Droop, V.A. Chepurnov, R.E. Loke, A.Ciobanu, J.M.H. du Buf The Sellaphora pupula species complex (Bacillariophyceae): morphometric analysis, ultrastructure and mating data provide evidence for five new species, Phycologia Vol 43, Nr. 4, 2004, pp. 459-482 1,619
2. G.Ciobanu, W.Guo P Systems Running on a Cluster of Computers, Lecture Notes in Computer Science 2933, Springer, 123-139, 2004 0,513
3. D.Lucanu, G.Ciobanu Model checking for object specifications in hidden algebra, Lecture Notes in Computer Science 2937, Springer, 97-109, 2004 0,513
4. G.Ciobanu, D.LucanuSpecification and verification of synchronizing concurrent objects, Lecture Notes in Computer Science 2999, Springer, 307-327, 2004 0,513
5. K.N.Sridhar, G.Ciobanu Describing IEEE 802.11 Wireless Mechanisms by Using the pi-Calculus and Performance Evaluation Process Algebra, Lecture Notes in Computer Science 3236, Springer, 233-247, 2004 0,513
6. Teodorescu, H.N., Fira, LI DNA sequence pattern identification using a combination of neuro-fuzzy predictors., Lecture Notes in Computer Science 3316, Springer, 1328-1333, 2004 0,513

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI

1. G.Ciobanu, V.M.Gontineac, Communication equivalence classes in networks, Computer Science Journal of Moldavia Chişinău vol. 12, nr. 3, 2004
2. N. Curteanu Contrastive Meanings of the Terms "Predicative" and "Predicational" in Various Linguistic Theories, Computer Science Journal of Moldavia Chişinău Vol. 12, nr.1, (p. 46-79), 2004 (Part. II)
3. M. H. Zaharia, F. Leon, Dan Galea, Symbolic Deductive Reasoning using Connectionist Models, Computer Science Journal of Moldavia Chişinău Vol. 12, nr 1 (34), pp 127-145, 2004
4. F. Leon, M. H. Zaharia, Dan Galea, A New Approach in Agent Path-Finding using State Marks Gradients, Computer Science Journal of Moldavia Chişinău Vol.12, nr. 3, 2004
5. C. Aflori, Dan Galea A Prototype of an Embedded Wireless Web Application, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi Tomul XV, 2004, pp. 103-112
6. Tudor Barbu, A Computer Vision System for Graphical Object Recognition, WSEAS Transactions on Circuits & Systems Issue 2, Vol. 3, April 2004, pp. 288-294
7. Tudor Barbu, Approximation of the Filtering Problem via Fractional Step Method, Communications in Applied Analysis, An International Journal for Theory and Applications April 2004, Vol. 8, No. 2, pp. 263-278
8. Tudor Barbu, Mihaela Costin, Comparing Various Automatic Speaker Recognition Approaches, Scientific Bulletin of the „Politehnica” University of Timisoara oct. 2004, pp. 291-296
9. Anca Tudosa, Mihaela Costin, Tudor Barbu, Fingerprint Recognition using Gabor filters and Wavelet Features, Scientific Bulletin of the „Politehnica” University of Timisoara oct. 2004, pp. 328-332
10. Tecla Goras, Dimitrie Alexa, Liviu Goras, Synthesis of controlled nonlinear simulated circuit elements based on a GIC-structure, Scientific Bulletin of the „Politehnica” University of Timisoara Tom 49(63), Fascicola 1-2, 2004
11. T.D. Teodorescu, D.F. Chiper, A very efficient and accurate pitch detection method, Scientific Bulletin of the „Politehnica” University of Timisoara Fasc. I, pp. 266-271, 2004
12. D.F. Chiper, T.D. Teodorescu, A linear systolic array architecture for a VLSI implementation of Type IV Discrete Cosine Transform, Scientific Bulletin of the „Politehnica” University of Timisoara Fasc. I, pp. 112-116, 2004
13. G. Muscă, E. Muscă Using inteligent metods for CAD feature recognition a first step in CAPP, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia V, Construcţii de maşini pag. 784-788, 2004
14. G. Muscă, E. Muscă Conception d’une base de donnes pour outils conponentes comme etape necessaire pour la conception de gamme d’usinage, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia V, Construcţii de maşini pag. 789-793, 2004
15. C. Grigoras, Hysteresis Neural Networks for Dynamic Representation in Mechanical Systems, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia I, Matematică, Mecanică teoretică, Fizică tom L(LIV), fascicula 3-4, 2004, p.59-78
16. Cristea, D.; Tufiş, D., Ide, N Eurolan-2003 American Association for Artificial Intelligence Magazine 2004 spring issue, p. 107-108
17. Tufis, D., Cristea, D., Stamou, S. BalkaNet: Aims, Methods, Results and Perspectives. A General Overview, Romanian Journal of Information Science and Technology July, p. 9-43
18. Cristea, D., Mihăilă, C., Forăscu, C., Trandabăţ, D., Husarciuc, M., Haja, G., Postolache, O. Mapping Princeton WordNet synsets onto Romanian wordnet synsets, Romanian Journal of Information Science and Technology July, p. 125-145
19. A.Lazar, M.Florea, D.Alexa, Luminita-Camelia Lazar Charge pump buck converter, Scientific Buletin of the "Politehnica" University of Timisoara pag 10-14, 2004
20. A.Lazar, M.Florea, D.Alexa, Luminita-Camelia Lazar Frequency controlled resonant boost converter , Scientific Buletin of the "Politehnica" University of Timisoara pag 15-19, 2004
21. M. Costin, D. Gâlea, Decision and Evaluation in Speaker Recognition Connectionist Attempts: New Methods and Trials, Buletinul Institutuui Politehnic Iasi, Automatică şi Calculatoare Tom L (LIV), Fasc. 1-4, 161-180, 2004.
22. Stefanescu C., Boiculese L.V., Rusu V., Costin M., Hountis D., Musat E. Cancer evolution assessment using artificial neural networks, Revista Medico-Chirurgicală a „Societăţii de Medici şi Naturalişti" Iaşi Nr. 1, 2004, pag. 94-98
23. H.N. Teodorescu, L.I. Fira A Two-Step Neuro-Fuzzy Predictor for Genomic Time Series, Fuzzy Systems & A.I. - Reports and Letters Vol. 10, No. 1, 2004, ISSN 1016-2137
24. G.Ciobanu Software verification of biomolecular systems, Modelling in Molecular Biology, Natural Computing Series, Springer p. 39-59, 2004
25. D.Rusu A theorem of representation of (I,D)-outer kernels, An.St.Univ. "Al.I.Cuza", Iasi XLV, f1, 413-418, 2004
26. G. Ciobanu, V.M. Gontineac Algebraic Constructions for Process Communication, Ed. Academiei Romane , Fuzzy Systems & A.I. vol. 10 (2), pp. 29-40, 2004
27. M. Costin, T. Barbu, A. Grichnik Automatic Speaker Recognition Decision Tools, Fuzzy Systems and Artificial Intelligence - Reports and Letters Vol. 10, No. 3, pp. 167-181, 2004
28. Cristea D. Tufis D. The Semantic Web and Language Technology. Its Potential and Applicabilities: Eurolan-2003. Ide N American Association for Artificial Intelligence Magazine vol. 25, no. 1, 2004
29. H.N. Teodorescu, B. Plahteanu, H. Griebel, E.Sofron, S.Knuth, H.M. Teodorescu The AMS Module - Scientific objectives. Vol. Inventica 2004
30. J.S.Dong, G.Ciobanu Relating pi-calculus to Object-Z K.Taguchi, IEEE Computer Society Press 97-106, 2004

Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program
1. Relating pi-calculus to Object-Z, K.Taguchi, J.S.Dong, G.Ciobanu 9th Intenational Conference on Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS) Florence, Italy, 14-16 April, 2004
2. Parallel Genetic Algorithms for Cluster Load Balancing, M.H. Zaharia, F. Leon, D. Gâlea European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
3. Finite Automata Decomposition using Genetic Algorithms, C.Pruteanu, D. Gâlea European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
4. Load Balancing Using Mobile Agents in Genetic Algorithms C. Butincu, D. Gâlea European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
5. Genetic Algorithms with Embryonic Chromosomes for Assembly Line Balancing with Fuzzy Processing Times Brudaru O., Valmar B. International Research/Expert Conference: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology (TMT) Neum, Bosnia and Herzegovina, 15-19 sept. 2004
6. A Hybrid Genetic Algorithm for p-median problem Brudaru, O., Valmar B. International Research/Expert Conference: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology (TMT) Neum, Bosnia and Herzegovina, 15-19 sept. 2004
7. Genetic Algorithms and Hybrid Methods for assembly line Balancing Brudaru, O., Copăceanu, C. 2nd International Textile, Clothing & Design Conference Dubrovnik, Croatia, 3-6 oct. 2004
8. Heuristic methods for assembly line balancing problem Copăceanu, C., Brudaru, O. 2nd International Textile, Clothing & Design Conference Dubrovnik, Croatia, 3-6 oct. 2004
9. Genetic algorithm for finding fuzzy rational approximators Brudaru, O., Buzatu, O. Sixth Portuguese Conference on Automatic Control (CONTROLO) University of Algarve, Faro, Portugal, 7-9 June 2004
10. Distributed genetic algorithm for finding fuzzy rational approximators Brudaru, O., Buzatu, O., The Fourth International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering (PARELEC) Dresden, Germany, September 7-10, 2004
11. Distributed genetic algorithm for training fuzzy rational approximators Brudaru, O., Buzatu, O. European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
12. Imagistic information representation and fusion by means of fuzzy logic H. COSTIN, Cr. Rotariu European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
13. Discrete Speech Recognition using a Hausdorff-based Metric Tudor Barbu 1st International Conference of E-Business and Telecommunication Networks (ICETE) Setubal, Portugal, 25-28 aug. 2004
14. Tips on Automatic Speaker Recognition Mihaela Costin, Tudor Barbu, Anthony Grichnik European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
15. Synchronizing Additive Neural Networks to Financial Time Series C.Grigoras, V.Grigoras European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
16. Capp Systems and Intelligent Interfaces with CAD Models G.Musca, E. Musca International Scientific and Technical Conference Sevastopol, Ucraina, 13-18 septembrie, 2004
17. Linear Gm-C FLF Filters with CCII Transconductors R. G. Bozomitu, L. Goraş, V. Cehan International Conference COMMUNICATIONS 2004 Bucuresti, 2004
18. Implementing of "anh" and "Sinh" Nonlinear Transconductors in Bipolar Technology R. G. Bozomitu, L. Goraş European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
19. Nonideal Behaviour of OA-Based Astable Multivibrators with Applications in Linear Capacitance and Inductance–to–Time Conversions R. Ghinea, L. Goras, M. Ansorge, T. Goras International Conference on Circuits and Systems for Communications (ICCSC) Moscova, Rusia, 30 iunie - 2 iulie 2004
20. Computing with Attractors. Lucrare plenara invitata H.N. Teodorescu International Conference on Computers, Communications & Control (ICCCC) Băile Felix, Oradea, România, 27-29 mai, 2004
21. Recurent Rules-Based Fuzzy Decision-Making and Control (invited paper) Horia Nicolai Teodorescu 1th International Conference on Advances in Mechanics and Mechatronics Udine, Italy: March 25 – 27, 2004
22. Classifying and Assessing Tremor Movements for Applications in Man-Machine Intelligent User Interfaces Dan Marius Dobrea, Horia Nicolai Teodorescu International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI) Island of Madeira ,Funchal, Portugal, January 13-16, 2004
23. A new approach in Mechanical Design: a preliminary proposal. Theoretical derivations and potential applications Alberto Borboni, Horia Nicolai Teodorescu 1th International Conference on Advances in Mechanics and Mechatronics Udine, Italy: March 25 – 27, 2004
24. Nonlinear Analysis and Selection of Relevant Parameters in Assessing the Treatment Results of Reducing Tremor, using DBS Procedure Oana Voroneanu, H.N. Teodorescu, Ciprian Zamfir International Joint Conference on Neural Networks IJCNN Budapest, Hungary, 26 - 29 July 2004
25. Integration and Development in e-Learning and in Teaching Computational Linguistics Dan Cristea, H.N. Teodorescu, Dan-Ioan Tufis 4th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) Lisbon, Portugal, 26-28 mai 2004
26. Tremor Measurements for Clarifying The Hypothalamic Processes and GABA Control D.M. Dobrea, H.N. Teodorescu Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering (MEDICON) Island of Ischia, Naples, Italy, July 31-August 5, 2004
27. Neuro-Fuzzy Edge Detector: Experimental Results F. Mayer, H. N. Teodorescu Medical Imaging Conference (ROME) Roma, Italy, October 19-22, 2004
28. Image Pre-Processing for a Medical Aide-Decision System in Bone Scintigraphy Marius Zbancioc, Mihaela Costin European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
29. On the predictability of the genomic time series H.N. Teodorescu, L.I. Fira European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
30. A new approach on intelligent monitoring and control systems, based on computing with strange attractors H.N. Teodorescu, C. Zamfir European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
31. Pseudo statistic edge detector using neuro-fuzzy computation. Error distance evaluation. Intelligent Systems in Medicine F. Mayer, H.N. Teodorescu European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
32. Presentation and Analysis of a Virtual Reality System Used in Bio-psychical and Physical Fatigue State Analysis and Assessment Dan-Marius Dobrea, Horia-Nicolai Teodorescu European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
33. DNA Sequence Pattern Identification using a Combination of Neuro-Fuzzy Predictors H.N. Teodorescu, L.I. Fira 11th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP) Science City, Calcutta, India, November 22-25, 2004
34. Marcu’s Clause-like Discourse Segmentation Algorithm and SCD Clause Segmentation-based Parsing N. Curteanu, D. Gâlea, C. Butnariu, C. Bolea European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
35. Grammar-based Java Parsers for DEX and DLR Romanian Dictionaries N. Curteanu, E. Amihăesei European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
36. Plates Preparation for Linguistic Atlases Publishing Vasile Apopei, Silviu Bejinariu, Catalin Bulancea, Florin Olariu European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
37. A Comparison between AFM and GT using IITGEN system I. Pavaloi, R. Luca, C. Bulancea European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
38. Modeling Formantic Transitions in Klatt Speech Synthesizer V. Apopei, D. Jitcă, F. Grigoraş European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
39. Material Analysis in Network Environment through Open Source Programming Adrian Ciobanu, Silviu Bejinariu, Cristina Niţă European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
40. Automatic Accuracy Enhancement in 3D Terrain Rendering Dan Gâlea, Silviu Bejinariu, Ciprian Lefter European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
41. Mesh Generation and Analysis System for 2D Surfaces Ramona Luca, Ion Pavaloi, Camelia Lazar European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
42. Parallel Mesh Generation Ion Pavaloi, Ramona Luca, Camelia Lazar European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
43. An Agent-Based Model for Real-Time Load Balancing in Non-Uniform Connected Computing Environments Mitica Craus, Catalin Bulancea European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
44. A Class of Methods for Sugeno Fuzzy Systems Adaptation using Genetic Algorithm A. Brezulianu, A. Grichnik, Mihaela Costin 5th International Conference on Recent Advances in Soft Computing (RASC) Nottingham, United Kingdom, 16-20 decembrie, 2004
45. Discourse Theories and Technologies (tutorial) Cristea, D Intennational Conference on Natural Language Processing (ICON) Hydarabad, India, 19-22 December 2004
46. 99mTc Isonitrile Images Processed through Fuzzy Methods for the the Evaluation of Pulmonary Tuberculosis L.Enache, C. Stefanescu, V. Rusu, M. Costin, M. Zbancioc, D. Boisteanu, V. Ilie 23rd International Congress of Radiology of the International Society of Radiology Montreal, Canada, 25-29 June, 2004
47. Recurrent Fuzzy Systems and Applications Horia-Nicolai Teodorescu European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
48. Simulation Results for Recurrent Fuzzy Systems Horia-Nicolai Teodorescu, Adrian Verbuta European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
49. Algebraic Constructions for Communication Structures G. Ciobanu, V.M. Gontineac European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
50. Communication equivalence classes in networks G. Ciobanu, V.M. Gontineac 2nd Conference of the Mathematical Society of Republic of Moldova Chisinau, Republica Moldova, 2004
51. Simulation and Verification of the Bio-Molecular Systems. Invited Talk G. Ciobanu 6th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) Timisoara, Romania, 26-30 septembrie 2004
52. Reinforcement Learning Strategies for Intelligent Agents in Knowledge-Based Information Systems F.Leon, I.Sova, Dan Gâlea 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
53. Improving the Performance of Knowledge Intelligent Agents using a Distributed Framework I. Sova, F. Leon, Dan Gâlea 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
54. Performance Analysis of Categorization Algorithms F.Leon, M.H. Zaharia, Dan Gâlea 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
55. Genetic Algorithm for Solving Fuzzy Equations Brudaru O., Leon F., Buzatu O. 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
56. Soft-computing and knowledge-based biomedical image representation H. COSTIN, Cr. Rotariu 4th European Symposium on Biomedical Engineering Patras, Grecia, 25-27 iunie 2004
57. The Contribution of the High Voltage-Activated Ca2+ Currents to the Discharge Pattern in Burst Firing Neocortical Layer V Neurons O. Păduraru 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
58. Generating and T-generating Functions in the Analysis of Discrete Nonlinear Dynamics. Applications H.N. Teodorescu 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
59. Evidence for the central oscillators in the physiological tremor generation process M.C. Serban, D.M. Dobrea, H.N. Teodorescu 4th European Symposium on Biomedical Engineering Patras, Grecia, 25-27 iunie 2004
60. Hybrid Configuration of a Neuro-Fuzzy System for the Time Series Prediction L.E. Ferariu, H.N. Teodorescu, L. I. Fira 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
61. Decision and Evaluation in Speaker Recognition Connectionist Attempts: New Methods and Trials Mihaela Costin, Dan Gâlea 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
62. Genetic Algorithm Industrial Process Scheduler Adrian Brezulianu, Mihaela Costin 8th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS) Iasi, Romania, 22-23 octombrie 2004
63. Hierarchical Marker Classes in Marcu's and SCD Sentence / Discourse Segmentation and Parsing. Evaluation on Narrative Texts N. Curteanu, D. Gâlea, C. Butnariu European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iasi, Romania, 21-25 iulie 2004
64. Student Projects in Language and Speech Processing. Language Resources: Integration and Development in e-learning and in teaching Computational Linguistics Dan Cristea, H.N. Teodorescu, Dan-Ioan Tufis International Workshop preceding LREC 2004, 4th International Conference on Language Resources and Evaluation Lisbon, Portugal - 24th, pp. 17-22, May 2004
65. An agent approach for Load-Balancing Paradigm Mitica Craus, Catalin Bulancea Transnational Access Meeting 17 septembrie 2004, National e-Science Centre, Edinburgh, U.K.
66. Design and implementation of an Internet-embedded system for audiometry Cr. Rotariu, H. Costin European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
67. Discourse and wordnet related research at FII and IIT Cristea, D. Conference at ITC-IRST Trento, Italy, August 2004
68. Selection of Relevant Nonlinear Parameters in Assessing the DBS Treatment Results of the Tremor. H.-N. Teodorescu, O. Voroneanu European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT) Iaşi, Romania, 21-25 iulie 2004
69. A family of universal nonlinear predictors L.I. Fira European Mars Convention, EMC’04 July 26-28, 2004, Iasi, Romania
70. Image processing for satellite pictures Dan Galea European Mars Convention, EMC’04 July 26-28, 2004, Iasi, Romania
71. 3D Terrain Rendering Enhancement Procedure D.Gâlea, S.Bejinariu, A.Ciobanu, C. Lefter European Mars Convention, EMC’04 July 26-28, 2004, Iasi, Romania
72. Rewriting P systems in Maude O.Andrei, G.Ciobanu, D.Lucanu WMC 2004 June 14-16, Milano, Italia
73. Designing Test-beds for General Anaphora Resolution Postolache O. , Cristea D. Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium, DAARC 2004 St. Miguel, Portugal, September 23-24, 2004
74. Cellular Meta-Programming G.Ciobanu Unconventional Programming Paradigms (UPP'04) France, 2004
75. The Contribution of the High Voltage-Activated Ca2+ Currents to the Discharge Pattern in Burst Firing Neocortical Layer V Neurons O. Păduraru International Symposium on Automatic Control and Computer Science ,SACS Iaşi,2004
76. On the Possibilities of Using Two-Grid Coupled CNN’s for Face Feature Extraction L. Goras, P. Ungureanu IEEE Symposium on Cellular Neural Networks and Applications, CNNA 2004, Budapest, 2004
77. On the Sensitivity of CNN Linear Spatial Filters: Homogeneous Template Variations E. David, R. Ghinea, M. Ansorge, L. Goras IEEE Symposium on Cellular Neural Networks and Applications, CNNA 2004, Budapest, 2004
78. Design Methods for CNN Spatial Filters with Circular Symmetry Radu Matei, Liviu Goras NEUREL Belgrade 2004

Cărţi

2009

The Proceedings of the "SpeD 2009" Conference can be found in the IEEE Xplore using the Persistent Link (OPAC)
New Volume Published by SPRINGER: Intelligent Systems and Technologies, Editors: H.N.Teodorescu, J. Watada, Lakhmi C. Jain

2008

Scientific and Educational Grid Applications, Editors H.N.Teodorescu, M. Craus, Editura Politehnium, ISBN 978-973-621-236-9, p. 145
Lucrarile Atelierului "Resurse Lingvistice si Instrumente pentru Prelucrarea Limbii Romane", ISSN 1843-911X, Editori: Ionut Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan Tufis, Ed. Univ. Al. I. Cuza, p. 201
Inteligenta Computationala in Managementul Operational, Editura Performantica 2007, (Acreditata CNCSIS Bucuresti),ISBN 978-973-730-455-1, p. 134, Octav Brudaru, Brent Valmar

2007

Sisteme nuanţate (fuzzy) şi soft-computing - Compendium, Editura Politehnium, Iaşi, Horia-Nicolai L. Teodorescu
Noul Atlas lingvistic roman pe regiuni - Moldova si Bucovina III, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi

2006

Modelarea Sistemelor Informatice Multimedia. Editura Academiei Romane, Bucureşti, 2006, ISBN (10)973-27-1352-6; ISBN (13)978-973-27-13526, Tudor Barbu

Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
- Acord de colaborare ştiinţifica între "Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române-Filiala Iaşi" şi "Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei"
- Agreement for Scholarly Co-operation between "Institute of Computer Science Of Romanian Academy" and "Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies ASM", Chisinau, Moldova
- Acord de colaborare ştiinţifica între "Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române-Filiala Iaşi" şi "Institutul de Filologie Română "A. Philippide" al Academiei Române-Filiala Iaşi"

Proiecte de cercetare
» Structuri spaţiale dinamice şi mobilitate, TD 345/1008, 2008-2009

» Sistem de investigatie, asistare si control al afectiunilor neurologice bazat pe interfata creier-calculator, Contract 12115/01.10.2008, 2008-2011 - Gr. T. Popa" Medicine and Pharmacy University Medical Bioengineering Faculty, Iasi, Romania - "Gheorghe Asachi" Technical University Iasi – Romanian Academy, Iasi Branch - SC Quartz Matrix SRL Iasi

» Capete SONAR bio-mimetice adaptive pentru vehicule autonome, CNMP 12079/2008,2008-2011
1.Universitatea Dunarea de Jos din Galati
2.Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
3.Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane, Filiala Iasi
4.Universitatea Politehnica Bucuresti
5.Universitatea din Antwerp

» eDTLR – Dicţionarul Tezaur al Limbii Române în format electronic, contract nr. 91013/18.09.2007, 2007-2010
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi (UAIC), Facultatea de Informatică (FII)
Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane, Filiala Iasi

»Modelare şi Conducere Automată utilizând Instrumente ale Inteligenţei Artificiale pentru Aplicaţii în Chimie şi Inginerie de Proces, contract nr. 71006 /18.09.2007, 2007-2010
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane, Filiala Iasi

» GRID Academic pentru aplicatii complexe, Contract nr. 74 CEEX-II03/31.07.2006 2006-2008
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane, Filiala Iasi
Facultatea de Informatica, Universitatea "Al.I. Cuza" Iaşi
Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa", Iasi
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Iasi

» Software systems for geometrical and mechanical simulation (Pythagoras), Contract CEEX nr 133/2006, 2006-2008
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi
Romanian Academy, Institute for Computer Science of Iasi
"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi

» Formalisme de calcul inspirate din biologia moleculara (FORMOL), Contract. 47/ 2005, CEEX 2005-2008

» Metode şi tehnici neinvazive cu microunde pentru detecţia timpurie a cancerului de sân (CANCERDET), Contract nr 20/2005, 2005-2007
"Gr. T. Popa" Medicine and Pharmacy University Medical Bioengineering Faculty, Iasi, Romania
"Al. I. Cuza" University, Physics Faculty, Iasi, Romania
IIT, Institute for Computer Science, Romanian Academy – Iasi branch
"Gh. Asachi" Tehnica Universitatea, Iasi, Romania
National Institute of Inventics, Iasi, Romania.

»Metode Computaţionale de Înaltă Performaţa în Modelarea şi Proiectarea Materialelor Nanomagnetice, Contract CEEX nr. 76-2/2006, 2006-2008
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ – IFT IAŞI
Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane, Filiala Iasi

»Modele si metode formale in calculul celular, Contract nr. 1426 /2006, 2006- 2007

» Metode de analiză neliniară pentru recunoaştere de forme în traseele polisomnografice ale pacienţilor cu tulburări respiratorii de somn şi risc cardiovascular, GAR 222/12.09.2007,
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T. POPA" IASI
Institutul de Informatica Teoretica al Academiei Romane, Filiala Iasi

» Analiza comportării sistemelor bazate pe cunoştinţe fuzzy cu un nou tip de reguli (reguli recurente, modelul Teodorescu) şi aplicaţii în medicină şi economie, GAR - 152/2005, 2005-2006

Oaspeţi din străinătate

Junzo Watada, Waseda University, Japonia
Lakhmi C. Jain, University of South Australia, Australia
José Luis Verdegay, University of Granada, Spania
N. Aydin, Turcia
J. Becker, Germania
A. Bouridane, UK
S. Cojocaru, R. Moldova
E. Cortellini, Italia
A.T. Erdogan, UK
F. Eugeni, Italia
D. Floreano, Elveţia
C. Gaindric, R. Moldova
H. Griebel, Germania
P.C. Haddow, Norvegia
A. Hamilton, UK
D. Howard, UK
G. Howells, UK
H.J. Kadim, UK
D. Keymeulen, USA
K. McDonald-Maier, UK
C. Mari, Italia
C.G. Massouros, Grecia
G.G. Massouros, Grecia
A. Maturo, Italia
K. Meier, Germania
J. Manuel Moreno, Spania
P. Phillips, UK
J. Rosca, USA
E. Sciarra, Italia
L. Sekanina, Republica Cehă
V. Shmerko, Canada
G. Tempesti, UK
J.Torresen, Norvegia
G. Tufte, Norvegia
A.M. Tyrrell, UK
T. Vladimirova, UK
T. Yamakawa, Japonia
S. Yanushkevich, Canada

Conferinţe organizate de Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române- Filiala Iaşi

ECIT 2010 - 6th European Conference on Intelligent Systems and Technologies
ECIT 2008 - 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies
ECIT 2006 - 4th European Conference on Intelligent Systems and Technologies

SpeD 2009 - The 5th Conference on Speech Technology and Human - Computer Dialogue
SpeD 2007 - The 4th Conference on Speech Technology and Human - Computer Dialogue

ConsILR - Conferinţa "Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române"

Symposium on Mathematics Applied in Biology and Biophysics 16-17 Iunie 2005

MeCBIC2008- 2nd International Meeting on Membrane Computing and Biologically Inspired Process Calculi

"Zilele Academice" ale Academiei Romane

Cereri de brevete de inventie si certificate de protectie ORDA

»Intrumente pentru Analiza Limbii Vorbite - Analiv, înregistrare la ORDA, nr. 11959/06.05.2010, Colectiv de cercetare: Teodorescu H.N., Pavaloi I., Zbancioc M., Feraru M., Pistol L., Inventica 2010, Iaşi, România

» Sounds database archive – annotation and documentated recordings for Romanian spoken language, înregistrare la ORDA ("Bază de date de înregistrări adnotate şi documentate de voci cu încărcătură emoţională ’SRoL-IIT’) nr. 2931/30.04.2009, Colectiv de cercetare: Teodorescu H.N., Zbancioc M., Feraru M., Trandabăţ D., Luca R., Pistol L., Inventica 2009, Iaşi, România

» Sistem integrat pentru editarea textelor dialectale şi publicarea Atlasului Lingvistic Român pe Regiuni, ALR_IIT, înregistrare la ORDA, nr. 2932/08.04.2009, Colectiv de cercetare: prof. dr. ing. Horia-Nicolai Teodorescu m.c.A.R., c.s.III dr. Vasile Apopei, c.s.III Silviu Bejinariu, as.c. Ramona Luca, as.c. Cătălin Bulancea, c.s. Mariana Roman

» Cerere de brevet de inventie cu Nr. OSIM:A/01218/26.11.2010, Metoda de generare si generator de serii de timp cu perioada mare, AR-IIT, prof. dr. ing. Horia-Nicolai Teodorescu m.c.A.R

2004-2010©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science