PhD School

Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române - Institutul de Informatică Teoretică

» Dr.Habil CS1 Tudor Barbu - conducător de doctorat
» Contractul de studii doctorale
» Planul studiilor universitare de doctorat - anexă la contractul de studii doctorale
» Lista doctoranzilor din Institutul de Informatică Teoretică
» Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat 2016-2021
     - Algoritmi de recunoaștere a formelor și învățare automată
     - Tehnici de procesare și analiză a imaginilor statice și video
     - Sisteme de autentificare biometrică
     - Etica si integritate academica
Concurs de admitere - 2021

Institutul de Informatica Teoretrica organizeaza Admitere la doctorat 2021 in domeniul Informatica.

    »Dr.Habil CS1 Tudor Barbu (tudor.barbu at iit.academiaromana-is.ro)
       - 1 loc fără stipendiu
       - 1 loc cu stipendiu
     Tematica si Bibliografie
     Documente de inscriere2004-2018©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science
Last Update: 24 September 2018