In Memoriam: Profesor univ. dr.ing. Dan GÂLEA
  (8.08.1948 - 30.07.2008)
    Ar fi împlinit 60 de ani... Destinul a secerat prea grăbit existenţa unui vizionar, îndrumător de cariere, deschizător de drumuri.
    Decan al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, creator al Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române filiala Iaşi, conducător de teme de cercetare complexe şi numeroase teze de doctorat, îndrumător apropiat de suflete, blând, bun şi impunând prin prestanţa ştiinţifică, profesională, Profesorul Dan Gâlea va rămâne în inimile noastre pentru totdeauna de neînlocuit.
    Profesorul Dan GÂLEA s-a născut la Galaţi pe 8 august 1948 şi a absolvit Liceul "C. Negruzzi" din Iaşi în anul 1966. A urmat cursurile Facultăţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic Iaşi, unde a obţinut diploma de inginer în anul 1971. Tânărul inginer şi-a început activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice în anul 1972, la Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi, în cadrul Laboratorului de Spectroscopie al Secţiei de Structura şi Fizica Polimerilor. S-a format aici ca cercetător în domeniul prelucrării semnalelor, utilizând tehnici de prelucrare numerică şi contribuind la îmbunătăţirea performanţelor algoritmilor de calcul. Activitatea sa a fost apreciată de academicianul Cristofor Simionescu, directorul Institutului "Petru Poni" care i-a remarcat capacităţile sale ştiinţifice şi manageriale. Rezultatele cercetărilor din această perioadă au stat la baza elaborării tezei de doctorat cu titlul "Contribuţii la dezvoltarea metodei de Rezonanţă Magnetică Nucleară".

    Din 1982 a început activitatea didactică la Facultatea de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic "Gh.Asachi" Iaşi, unde a parcurs toate treptele profesionale până la cea de profesor universitar. A fost cadru didactic al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din anul 1990, de la înfiinţarea acesteia iar din 1994 fiind profesor universitar şi conducător de doctorat la Catedra de Calculatoare fiind titularul disciplinelor "Proiectarea şi construcţia memoriilor operative", "Echipamente periferice şi de transmiterea datelor", "Bazele Inteligenţei Artificiale", "Aplicaţii ale Inteligenţei Artificiale" şi "Ingineria Programării".
    Datorită rezultatelor obţinute în domeniul aplicării tehnicii de calcul, la nivelul anilor ’80, conducerea Institutului Politehnic l-a recomandat pentru funcţia de conducător al unui colectiv de cercetare ce s-a înfiinţat la Iaşi în anul 1984, ca filială a Institutului de Tehnică de Calcul Bucureşti (ITC). În această calitate a reuşit să formeze un colectiv de cercetare selectând tineri valoroşi, cu care a abordat domenii noi ale informaticii teoretice şi aplicate, cum ar fi cel al compilatoarelor, al procesării semnalelor şi imaginilor, precum şi cel al prelucrării limbajului natural.
    Aprecierea rezultatelor colectivului condus de profesorul Dan Gâlea a permis în anul 1990 trecerea filialei Iaşi a ITC Bucureşti în subordinea Academiei Române, Filiala Iaşi, sub denumirea "Institutul de Informatică Teoretică". Profesorul Dan Gâlea a condus în calitate de director destinele institutului unde a urcat în continuare treptele cercetării ştiinţifice până la gradul de cercetător ştiinţific gradul I. Sub conducerea sa institutul s-a dezvoltat în continuare prin atragerea de tineri valoroşi pentru domeniile de cercetare abordate: prelucrarea imaginilor şi recunoaşterea formelor; procesarea şi sinteza semnalului vocal în limba română; modelarea proceselor concurente în sistemele de calcul distribuite; prelucrarea automată a limbajului natural; studiul sistemelor fuzzy şi al reţelelor neuronale cu aplicaţii în controlul adaptiv şi recunoaşterea formelor; procesarea semnalelor biologice.
    Profesorul Dan Gâlea s-a preocupat de crearea cadrului necesar pentru integrarea cercetării ieşene în contextul european al lumii ştiinţifice şi tehnice, la nivelul standardelor şi exigenţelor internaţionale. Fiind o personalitate recunoscută, profesorul Dan Gâlea, ca reprezentant al Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române, a stabilit planuri şi convenţii de colaborare cu: societatea italiană EGG – Asti, Şcoala Politehnică Federală din Lausanne, Elveţia, Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, societatea MAUVE Ges.m.b.h. Viena, Austria, societatea B.W.S. Milano, Italia etc. Între anii 2002 şi 2004 a coordonat, în calitate de director general, desfăşurarea a două proiecte europene de transfer tehnologic către unităţile economice din Iaşi (JENET şi INES).
    Începând din anul 2004 s-a implicat în realizarea unei platforme software pentru Infrastructura de Informaţii Spaţiale şi în implementarea acesteia în cadrul unor aplicaţii la nivel naţional.
    Activitatea ştiinţifică a profesorului Dan Gâlea s-a materializat în elaborarea mai multor lucrări ştiinţifice, cărţi cu caracter didactic-monografic şi coordonarea a numeroase teme de cercetare în domeniul informaticii teoretice şi aplicate. A fost conducător de doctorat, membru a numeroase comitete editoriale ale unor reviste de prestigiu, din ţară şi străinătate şi membru asociat al Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române.
    În perioada 1990-1996 a fost Prefect al judeţului Iaşi.
    Plecarea sa dintre noi este o grea pierdere pentru Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române şi pentru întreaga comunitate academică din Iaşi, activitatea sa fiind un reper pentru colectivele pe care le-a coordonat în plan ştiinţific, didactic şi moral, o prezenţă de neşters în memoria celor care l-au cunoscut.

    Dumnezeu să-l odihnească în pace!
2004-2022©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science