Dr. Victor Cojocaru este Cercetător Științific Superior la Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii al Academie de Știința a Moldovei.
Dr. V. Cojocaru a efectuat mai multe vizite academice la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române și a publicat mai multe lucrări rezultate din aceste vizite.
2017©Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iaşi2004-2022©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science