PhD School » Documents and regulations
"Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române" - SCOSAAR


FORMULARE STAGIU DOCTORAT

» Cerere susținere examen / Proces verbal de susținere examen
» Cerere susținere proiect de cercetare / Proces verbal de susținere proiect de cercetare
» Cerere susținere raport de cercetare / Proces verbal de susținere raport de cercetare
» Catalog examen

GHID și METODOLOGII

» Ghid de redactare a tezei de doctorat
» Metodologie susținere teza de doctorat
» Metodologie privind situațiile de prelungire sau încetare a calității de student-doctorand
» Metodologie privind acordarea burselor
» Metodologie privind acordarea și revocarea calității de conducător de doctorat în cadrul SCOSAAR

» Mecanisme de recunoastere a calitatii de conducator de doctorat
» Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat
» Metodologie pentru analiza si aprobarea tematicilor programelor de studii universitare
» Metodologie privind doctoratele in cotutela
» Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi
» Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat
» Metodologia privind transferul rezultatelor formative între programe de studii

2004-2022©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science