Research » Grants
» Modele de inteligenţă artificială (Deep learning) aplicate în analiza sintactico-semantică a limbii române vechi [DELORO]
» Exploatarea reprezentărilor computaționale în prelucrarea colecțiilor mari de date lingvistice (SemRo)
» Algoritmi de Restaurare Hibridă a Imaginilor pe baza Modelelor cu Ecuaţii de Difuzie şi Ecuaţii Stocastice
(Hybrid Image Restoration Algorithms based on Diffusion and Stochastic Equation Models)
» Metode de prelucrare a semnalelor medicale bazate pe achizitia comprimata; aplicatii şi implementarea acestora
» Modeling Response to Catastrophes:
Modeling and mitigation of social disasters caused by catastrophes and terrorism
» Advanced Research Workshop SPS-NATO supported on
Improving Disaster Resilience and Mitigation - New Means and Tools, Trends
» MIACSAM - "Managementul resurselor Informationale si Asistarea Cooperarilor Stiintifice inter-Academice si a Managementului cooperarilor între Academia de Stiinţe a Republicii Moldova si Academia Română ", Proiect de cooperare bilaterală, PN II 1. (Tehnologia Informatiei si Comunicatii); 1.4 (Inteligenta artificiala), 2010-2012.
View additional details - ICS

» ADBIOSONAR - "Capete SONAR bio-adaptive pentru vehicole autonome", Proiect PNCDI-II, nr. 12079/2008, Program 4-Parteneriate in domenii prioritare, 2008-2011.
Partener: Institute of Computer Science, Romanian Academy Iasi Branch
View additional details - ICS
http://www.adbiosonar.ugal.ro

» eDTLR - 2007 - "Dictionarul tezaur al limbii romane in format electronic"
Partener: Institute of Computer Science, Romanian Academy Iasi Branch
View additional details
https://consilr.info.uaic.ro/edtlr/wiki/index.php?title=Despre_proiect

» Intelchim - 2007 - "Modelare si conducere automata utilizand instrumente ale inteligentei artificiale pentru aplicatii in chimie si inginerie de proces"
Partener: Institute of Computer Science, Romanian Academy Iasi Branch
View Details

» GAR 222/12.09.2007 - "Metode de analiza neliniara pentru recunoasterea de forme in traseele polisomnografice ale pacientilor cu tulburari respiratorii de somn si risc cardiovascular"
Partener: Institute of Computer Science, Romanian Academy Iasi Branch
View Details

» 74 CEEX-II03/31.07.2006 - "GRID Academic pentru aplicatii complexe"
Partener: Institute of Computer Science, Romanian Academy Iasi Branch
View additional details

» 76 CEEX MCIP - MPMN/2006 - "Metode Computationale de Inalta Performanta in Modelarea si Proiectarea Materialelor Nanomagnetice"
Partener: Romanian Academy Iasi Branch, Institute of Computer Science
View Details

» CEEX Pythagoras (CEEX 133 / 2006)
Partener: Romanian Academy Iasi Branch, Institute of Computer Science
http://www.math.uaic.ro/~drusu/pythagoras/eng/

» CNCSIS 835/2006 - "Persident-sistem informatic de biometrie pentru identificarea persoanei si autorizarea accesului"
Partener: Romanian Academy Iasi Branch, Institute of Computer Science
View Details

» CEEX 47/2005 (ForMol)
Coordonator: Romanian Academy Iasi Branch, Institute of Computer Science


» CEEX CANCERDET (CEEX 20 / 2005) - "Metode si tehnici neinvazive cu microunde pentru detectie timpurie a cancerului e san"
Partener: Institute of Computer Science, Romanian Academy Iasi Branch
View Details

2004-2022©Romanian Academy Iasi Branch - Institute of Computer Science