Simpozionul Sisteme Inteligente şi Aplicaţii
Iaşi, Romania
Mesaje și distincţii primite la aniversarea Institutului

Mesaje din partea unor instituţii
Secția pentru Știința și Tehnologia Informației a Academiei Române


Vocația academică a Institutului de Informatică Teoretică din Iași

       În Adunarea generală a Academiei Romane din 18–19 decembrie 1991, s-a propus modificarea Statutului Academiei Române și înființarea a două noi secții: Secția XIII – Arte, arhitectură şi audiovizual și Secția XIV – Știința și Tehnologia Informației( STI). În urma numărării voturilor exprimate în Adunarea generală și apoi a celor transmise prin corespondență, Statutul a fost amendat (Anale/911: p. 124). Astfel, Academia Română devenea prima academie europeană în care se înființa o secție de STI.

        Unul din argumentele care au stat la baza deciziei de înființare a noii secții a constat in existenta unor activități si instituții de cercetare semnificative in domeniu. Astfel, în Raportul de activitate pe anul 1990, prezentat de către acad. Mihai Drăgănescu, președintele Academiei Române, în Adunarea generală din 31 ianuarie 1991, se remarcau rezultatele Institutului de Informatică Teoretică (IIT) din Iași ("specializat în analiza digitală a semnalelor, sistemele cu logica vaga (fuzzy), algoritmii de calcul parale") și ale Institutului de Tehnică de Calcul din Cluj-Napoca ("specializat în analiza numerică și aplicațiile în calculul numeric") ( Anale/911: p. 48). Din cele două centre de cercetare, IIT Iași a fost preferat și a devenit astfel astfel primul institut al Secției. Ulterior, în coordonarea Secției, i s-au alăturat Centrul pentru Noi Arhitecturi de Calcul si Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială și Prelucrarea Limbajului Natural. Cel din urma este, in prezent, una dintre organizațiile de cercetare cu care IIT Iași colaborează foarte strâns.

        Alegerea IIT Iași nu a fost întâmplătoare. Institutul, care a fost inițial filială a Institutului de Cercetări pentru Tehnică de Calcul ( ITC) București, înființat in 1984 si condus de vizionarul prof,. Dan Galea până în iunie 1990. când, prin Hotărârea de Guvern 501/1990, a devenit parte a sistemului Academiei Române cu denumirea de Institutul de Informatică Teoretică și a fost inclus în Filiala Iași a Academiei Române. IIT Iași devenea, prin conlucrarea dintre acad. Mihai Drăgănescu. Acad. Cristofor Simionescu, prof Dan Gâlea și prof. H-N. Teodorescu, coordonatorul seminarului științific, primul institut înființat in cadrul Academiei Romane după 1989. Aceasta transformare si adoptare de către Academia Romana a fost precedată si pregătită de o serie de momente si activități academice ale membrilor institutului. Se pot menționa, printre altele, demararea, in 1980, împreună cu mai mulți universitari ieșeni, a Seminarului de IA(inteligenta artificiala) si sisteme fuzzy "Grigore Moisil, înființarea Societății Romane de Sisteme Fuzzy (1990), al cărei vicepreședinte executiv si președinte a fost Acad H.-N Teodorescu, urmată de cea a Uniunii Balcanice de Sisteme Fuzzy si IA (1991), al cărei secretar general si, apoi, președinte a fost tot acad. Teodorescu.

        Am luat la cunoștința de activitățile membrilor institutului in 1992, când, ca membru al noii secții pentru STI, împreună cu dr. Florin Păunescu, am avut sarcina sa evaluăm, chiar in perioada când se desfășura un seminar internațional dedicat sistemelor cu logica vagă, activitatea institutului din anul anterior. Cele constatate m-au convins ca alegerea IIT Iași ca prim institut al Secției a fost o decizie corecta. Chiar dacă activitățile se desfășurau, pe atunci, in condiții nu dintre cele mai bune din punct de vedere al condițiilor de lucru, cercetările desfășurate si am putut constata ca si rezultatele obținute acopereau o plaja mare de subiecte, unele in premiera in țară si cu caracter multidisciplinar. Anii care au urmat si interacțiunile avute, cu diverse ocazii, cu membrii institutului au confirmat acele constatări si vocația academica a IIT Iași. Despre ele se va vorbi in cadrul evenimentului, sunt sigur. Eu doresc doar sa afirm ca sunt impresionat de proporția mare de cercetători titlul de doctor (75% din total), cele 12 premii ale Academiei Romane obținute, brevetele acordate, evenimentele științifice organizate, publicațiile științifice, "puntea de legătura" întreținuta cu cercetătorii din Republica Moldova... Nu pot sa nu menționez participarea activa a doi membrii ai institutului si ai Secției, Acad. H-N. Teodorescu si prof. Dan Cristea, membru corespondent, la acțiunile secției pentru Știința si tehnologia informației. Şi, pentru încheiere, vreau sa remarc si să mulțumesc pentru ospitalitatea ieșeană manifestata cu toate ocaziile.

        La aniversarea a 30 de ani de activitate rodnică si rezultate recunoscute, urez membrilor institutului mulți ani rodnici, cu multe noi realizări si recunoașteri!

Acad. Florin Gheorghe Filip, Presedintele Sectiei


1Analele Academiei Române, Anul 124(1991), Seria V, Vol. II, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1996

Academia de Științe din Moldova
Mesajul Vice-Președintelui Academiei de Științe din Moldova


22 sept. 2020


       Istoria colaborării noastre are aceeași durată în timp precum și însăși istoria Institutului de Informatică Teoretică. Când s-au deschis frontierele am venit în primul rând la Iași nu pentru că era orașul cel mai apropiat geografic, ci fiindcă ne era cel mai apropiat sufletește, și ne-a insuflat acest sentiment fondatorul și primul director al Institutului de Matematică și Informatică din Chișinău acad. Vladimir Andrunachievici. Dumnealui a făcut facultatea în Iași și adesea vorbea cu drag și admirație despre profesorii pe care i-a avut, despre seminarul matematic, despre cercetarea din România, încercând să mențină relații de cooperare cu matematicieni și informaticieni români (lucru destul de dificil pe timpurile Uniunii Sovietce), inclusiv cu fondatorul informaticii românești acad. Grigore Moisil.

       În IIT am descoperit domenii de cercetare foarte apropiate celor practicate de noi: sisteme fuzzy, procesarea limbajului natural, modele formale de calcul etc. Dar, principalul – am găsit o atitudine mai mult decât prietenească, fiind tratați cu caldură și cordialitate. Îi suntem recunoscători domnului acad. Horia-Nicolai Teodorescu, care ne-a fost alături în comisiile de doctorat, în editarea revistei noastre "Computer Science Journal of Moldova", în realizarea prestigioaselor proiecte bilaterale și internaționale. Dumnealui ne-a invitat la numeroasele conferințe organizate în Iași, ne-a onorat prin invitațiile de a fi Guest Editor la importante reviste din România și coeditori de carte. Am avut o colaborare din cele mai frumoase cu regretatul dr. Neculai Curteanu, anume dumnealui îi datorăm ghidarea primilor noștri pași în explorarea limbajului natural. Avem onoarea de a-i considera drept buni prieteni pe m.c. Dan Cristea, prof. Hariton Costin, dr. Gabriel Ciobanu, dr. Florin Rotaru, dr. Vasile Apopei, dr. Mihaela Costin, dr. Silviu Bejinariu și mulți alții, o enumerare completă acoperind întreaga listă de personal al Institutului.

       Cu ocazia frumoasei aniversări vă dorim entuziasm și forță creatoare pentru noi și valoroase realizări științifice. La mulți ani, dragi colegi, la mulți ani, Institutul de Informatică Teoretică!

       Svetlana Cojocaru,

       m.c., vicepreședinte al Academiei de Științe din Moldova, cercetător principal al Institutului de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici"

Institutul De Matematică Și Informatică "Vladimir Andrunachievici"
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
23.09.2020 / NR.59-1256


Către: Institutul de Informatică Teoretică,
Academia Română – Filiala Iași       Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" adresează cele mai sincere felicitări în legătură cu împlinirea a 30 de ani de la înființarea Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iași. Această aniversare este un eveniment semnificativ nu numai pentru generațiile de angajați ai IIT, ci și pentru toată știința și educația din România. Realizările cercetătorilor care au activat și activează în cadrul institutului sunt notabile atât la nivel național cât și la nivel internațional.
       Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" are o istorie de colaborare fructuoasă cu Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române, care s-a manifestat prin acorduri de colaborare științifică din 2003, 2008, 2010, 2015. Prin aceastea au fost realizate un șir de procese comune precum: proiectul bilateral 10.820.08.04/RoA, "Managementul resurselor Informaționale și Asistarea Cooperărilor Științifice inter-Academice și a Managementului cooperărilor între Academia de Științe a Moldovei și Academia Română (MIACSAM)", 2010-2012; proiectul NATO pentru organizarea workshop-ului, 984631 "Advanced Research Workshop: Improving Disaster Resilience and Mitigation – New Means and Tools, Trends, 2013"; proiectul NATO NUKR SFPP 984877, "Modelarea și atenuarea dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terrorism", 2014-2017. Au fost organizate în comun mai multe conferințe: ECIT 2004, ECIT 2006, ECIT 2008, ECIT 2010, precum și s-a participat reciproc la forurile științifice desfășurate în cadrul ambelor instituții. De asemenea, s-au realizat activități specifice ce țin de editarea revistelor Computer Science Journal of Moldova, Fuzzy Systems and Artificial Intelligence și Revista de Informatică (România). Toate aceste colaborări s-au încununat cu rezultate frumoase în domeniul procesării limbajului natural pentru limba română, sisteme suport pentru decizii în medicină, modele formale de calcul inspirate biologic, inteligența artificială toate reflectate în publicații de prestigiu.
       Vă dorim sănătate, succese și realizări mari în continuare, noi idei pe plan științific și implementarea lor în practică, precum și fortificarea colaborării între institutele noastre.

Cu deosebită considerație,
Directorul Institutului de Matematică
și Informatică "Vladimir Andrunachievici",
Dr. Inga ȚIȚCHIEVInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. GHIȚU"
14 sept. 2020


       Cu deosebită plăcere adresez cele mai cordiale felicitări, urări de bine şi prosperare colaboratorilor Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române filiala Iaşi, cu prilejul aniversării de 30 de ani de la fondarea Institutului cu un colectiv de oameni extraordinari cu care mă leagă colaborări fructuoase şi o prietenie din anii de doctorat până în prezent.
       Mă bucur de succesele notorii obţinute şi de aprecierea internaţională de care Vă bucuraţi şi o meritaţi din plin.
       Sunt convins că şi în continuare vom colabora fructuos, contribuind la ridicarea prestigiului cercetărilor ştiinţifice efectuate în Republica Moldova şi România.

Cu o aleasă stimă şi respect,

Conf. Univ. Dr. Victor COJOCARU
Director adjunct pe probleme de ştiinţă al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. GHIȚU"
Institute for Applied System Analysis of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic
Institute of NAS and MES of Ukraine
19 Sept. 2020


Dear Professor Horia-Nicolai Teodorescu, dear colleagues!


       The employees of the Institute for Applied System Analysis of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute of NAS and MES of Ukraine from the bottom of their hearts congratulate you and your employees on the thirtieth anniversary of the foundation of Institute of Computer Science Iasi which is the first institute created by the Section of computer science and Information Technology of Romanian Academy.

       The Institute was established thirty years ago with the aim of conducting in Romania targeted scientific research, coordinating scientific and technical activities in the field of research and using Computer Science and Information Technology.

       During its existence, the Institute has established itself as an efficiently functioning research institution. The Institute is actively involved in academic topics. The fundamental and applied results obtained by you, your students and employees make a great contribution to science, which is confirmed by the workshops, scientific symposia and conferences, publications in recognized international journals with high Hirsch and citation indices.

       My team and I are proud that over the past ten years, under your leadership, we have participated in international grants, won a NATO grant, jointly participated in several symposia, where I was given the honor of being a speaker. At the present time, you, dear Professor Teodorescu, are a member of the international committee of our System Analysis & Intelligent Computing conference (SAIC), sponsored by IEEE, send well-grounded reviews to improve the quality of the conference. We are also very honored that you are a member of the editorial board of our Journal "System Research & Information Technologies" http://journal.iasa.kpi.ua.

       We are proud that for many years we have been working closely with you and your colleagues and we hope that our scientific contacts will further develop and continue.

       We wish you and your Institute huge creative successes, good health, scientific achievements for the benefit of Romania!

       With best wishes for you and your colleagues,
Prof. Nataliya Pankratova,
Corresponding Member of the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine
Deputy Director of Institute for Applied System Analysis NTUU,
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine


Fuzzy Logic Systems Institute (FLSI), Japan


Congratulatory message
1 October, 2020

Dear Prof. Horia-Nicolai Teodorescu:

       I am very happy to send you my congratulations for the 30th anniversary event of Institute of Computer Science of the Romanian Academy. Your institute has almost the same history to that of Fuzzy Logic Systems Institute (FLSI), which was established by myself in 15 March, 1990, under the supervision of Japanese government, for promoting international collaboration and circulating the novel knowledge throughout the world.

        It was 10-11 October, 1991 when I first visited Iasi, Romania in order to attend at the international conference of Balkanic Union. The conference was organized by you in Politechnic Institute, Iasi, where I talked about my fuzzy chip and also demonstrated Karate (Japanese martial arts) in the presence of pupils of the neighboring school and TV news camera as well as participants of the conference. After that I could make collaborative researches with you between your institute and FLSI.

        We invited you to FLSI in Iizuka, Japan, in 1992, 1993 and 1993 for seminar, international conferences and international collaboration. We developed the fuzzy inference engine with fuzzy chips as well as the chaotic signal generator with fuzzy inference. We also filed two Japanese patent applications. Consequently you were awarded as the Eminent Scientist of Fuzzy Logic Systems Institute (FLSI) in November, 1993 and have been a member of International Scientific Committee of FLSI.

        Our collaboration has been spread to Pitesti University by the significant efforts of our common research colleague, Prof. Emil Sofron, who has passed away in 2013. Our collaboration will continue for years to come.

        Finally, I would expect the glorious prosperity of Institute of Computer Science of the Romanian Academy.


Takeshi Yamakawa, Founding Director of Fuzzy Logic Systems Institute,
Professor Emeritus of Kyushu Institute of Technology
Doctor Honoris Causa (Universitatea din Pitesti)
Institutul de Cercetări "CAMPUS", Universitatea "Politehnica" din Bucureşti


Mesaj aniversar


        Sunt deosebit de onorat să transmit Institutului de Informatică Teoretică al Academiei Române – Filiala Iaşi un mesaj special cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înfiinţare, din partea Universităţii "Politehnica" din Bucureşti pe care o reprezint în calitate de Preşedinte al Institutului de Cercetări "CAMPUS" al Universităţii.

        Deşi tânăr, Institutul de Informatică Teoretică are un prestigiu bine consolidat datorită activităţii prodigioase în domeniile informaticii, inteligenţei artificiale, comunicaţiilor, ştiinţelor cognitive, matematicii aplicate. O simplă enumerare a câtorva teme de cercetare abordate ne pot da o imagine a complexităţii preocupărilor membrilor Institutului: prelucrarea limbajului natural, analiza semnalului vocal cu aplicaţii în modelarea elementelor prozodice şi identificarea emoţiilor transmise prin voce, dezvoltarea de algoritmi de optimizare de inspiraţie naturală şi biologică, dezvoltarea de modele computaţionale inspirate din biologia moleculară, sisteme cu logică fuzzy şi reţele neurale. Cercetătorii Institutului sunt autorii ai unui impresionat număr de cărţi articole publicate în reviste prestigioase sau prezentate în Conferinţe emblematice pentru domeniile de interes.

        Nu pot să nu amintesc o relaţie deosebită existentă de mulţi ani între membrii Institutului şi echipa "SpeeD" (Speech and Dialog) din cadrul Politehnicii din Bucureşti. Suntem împreună organizatorii a mai multe Conferinţe Internaţionale desfăşurate în România, Conferinţele "Tehnologia Vorbirii şi Dialogul Persoană - Calculator", ajunse la a 10-a ediţie, fiind un exemplu elocvent.

        De asemenea, sunt deosebit de onorat să transmit felicitări şi urări de realizări deosebite în continuare D-lui Academician Horia-Nicolai Teodorescu care a fost pentru mult timp conducătorul şi este în continuare în mare măsură "sufletul" Institutului.

        Acum, la moment aniversar, urez Institutul de Informatică Teoretică să se dezvolte continuând o tradiţie remarcabilă, să aibă realizări pe măsura valorii membrilor săi, să depăşească obstacolele, să continue colaborarea cu comunitatea ştiinţifică din ţară şi din lume!
La mulţi ani!
Prof. Corneliu Burileanu
Preşedintele Institutului de cercetări "CAMPUS" al Universităţii "Politehnica" din Bucureşti