Simpozionul Sisteme Inteligente şi Aplicaţii
Iaşi, Romania

"Zilele Academice Ieşene" - Ediţia a XXXV-a

Simpozionul "Sisteme Inteligente şi Aplicaţii"

Dedicat Aniversării a 30 de ani
de la Înfiinţarea Institutului de Informatică Teoretică

On-line în perioada 8-9 octombrie 2020 începând cu ora 10.00

Organizatori:
Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române
Comisia de Sisteme Fuzzy şi Inteligenţă Artificială a Filialei Iaşi a Academiei Române
Sub egida Secției de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
Festivitatea aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea Institutului de Informatică Teoretică

Mesajul Preşedintelui Academiei Române, Acad. Ioan-Aurel Pop
"Vă felicit pentru aniversare şi vă doresc cât mai multe împliniri."*

Cuvânt de bun venit
Acad. Horia-Nicolai TEODORESCU, Director onorific IIT


Cuvânt din partea conducerii Academiei Române
Acad. Bogdan SIMIONESCU, Vicepreședinte al Academiei Române


Cuvânt din partea Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
Acad. Florin-Gheorghe FILIP, Președintele Secţiei


Cuvânt din partea conducerii Filialei Iaşi a Academiei Române
Acad. Viorel BARBU, Președintele Filialei Iași


Cuvânt din partea conducerii Institutului de Cercetări pentru Inteligența Artificială "Mihai Drăgănescu" al Academiei Române
Acad. Dan TUFIŞ, Director


Cuvânt din partea conducerii Facultăţii de Informatică din cadrul Universităţii "Al. I. Cuza"din Iaşi
Profesor universitar Adrian IFTENE, Decan


Cuvânt din partea conducerii Facultăţii de Automatică și Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice "Gh. Asachi"din Iaşi
Profesor universitar Vasile-Ion MANTA, Decan
Mesaje de felicitare din partea unor personalităţi şi Institute partenere

Prof. Univ. Svetlana COJOCARU, Vicepreşedinte al Academiei de Științe a Moldovei

Dr. Inga ȚIȚCHIEV, Director al Institutului de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" din Republica Moldova

Dr. Lidia GHIMPU, Director al Institutului de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" din Republica Moldova

Conf. Univ. Dr. Victor COJOCARU, Director adjunct pe probleme de ştiinţă al Institutului de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" din Republica Moldova

Prof. Univ.Nataliya PANKRATOVA, Corresponding Member of the National Academy of Sciences (NAS) of Ukraine, Deputy Director of Institute for Applied System Analysis NTUU, "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

Prof. Univ. Constantin GAINDRIC, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei

Dr. Adrian STOICA, cercetător principal, NASA-JPL, US

Prof. Takeshi YAMAKAWA
, Founding Director of Fuzzy Logic Systems Institute, Professor Emeritus of Kyushu Institute of Technology, Japan

Prof. Corneliu BURILEANU, Preşedinte al Institutului de Cercetări "CAMPUS", Universitatea "Politehnica" din Bucureşti

Prof. Kaoru HIROTA, Professor emeritus, Tokyo Institute of Technology, 1000 Talents Programme Professor, Beijing Institute of Technology, Director, Japan Society for the Promotion of Science, Beijing Office

Prof. Stefan PICKL, Professor, Bundeswehr Universität München, Germany, Board member of the German Committee for Desaster Management DKKV, and The German Society of Chief Information Officers VOICE

Prof. Junzo WATADA, Professor Emeritus, Waseda University, Japan, Research Professor, Research Institute of Quantitative Economics, Zhejiang Gongshang University, China, Executive Chair of WCICME, Japan, acting President of FIM, India


*

Amintiri personale despre fondatorii IIT
Acad. Horia-Nicolai TEODORESCU*
Pauză 30 minSIMPOZION ANIVERSAR


1. Dan CRISTEA, Daniela GÎFU, Cecilia BOLEA, Mihaela ONOFREI-PLAMADĂ, Andrei SCUTELNICU, Laura PISTOL, Cristian PĂDURARIU – Limbajul natural - studii şi realizări în IIT.

2. Andrei ALEXANDRU, Gabriel CIOBANU – A framework for computing with infinite structures.

3. Bogdan AMAN, Gabriel CIOBANU – Membrane systems with costs.

4. Ioan PĂVĂLOI, Luminiţa-Camelia LAZĂR Cristina-Diana NIŢĂ – Experimente de clasificare si regasire a imaginilor utilizand descriptori SURF

5. Tudor BARBU – Energy-based Photon-limited Image Restoration Frameworks

6. Monica FIRA, Liviu GORAŞ - Analiza si clasificarea semnalelor ECG supuse diferitelor grade de reducere a dimensionalității

7. Horia-Nicolai TEODORESCU – Aspecte rezultate din analiza corelativă a formanților în limba română

8. Monica FERARU, Marius ZBANCIOC – Deep Learning in the Emotion Recognition for the Romanian Language

9. Silviu-Ioan BEJINARIU, Vasile APOPEI, Otilia PĂDURARU– Atlas sociolingvistic în versiune multimedia

10. Adrian CIOBANU, Mihaela LUCA – Utilizarea familiei de microsisteme Jetson de la NVIDIA pentru aplicații în timp real bazate pe Deep Learning.

11. Ramona LUCA, Hariton COSTIN, Florin ROTARU, Silviu-Ioan BEJINARIU – Clasificarea locomoţiei umane. O abordare bazată pe metode Deep Learning

12. Doina JITCĂ – Accentul nuclear în interogaţiile limbilor romanice din perspectiva modelului cognitiv al structurii de informație

13. Vasile APOPEI, Otilia PĂDURARU – Frazarea prozodică şi ritmul vorbirii

14. Paula-Alexandra CRUCIANU – Îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale tinerilor absolvenți

Descarcă Program