Simpozion aniversar: Limba română scrisă şi vorbită în contextul noilor tehnologii informatice
- realizări şi perspective

Iaşi, Romania
24 martie 2016
  


Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română Filiala Iaşi
Dan Cristea
Vasile Apopei

Institutul de Filologie Română "Al. Philippide" , Academia Română Filiala Iaşi
Florin Olariu

e-mail: ronlp@iit.academiaromana-is.ro