CUPRINS

 

Prefaţă

Indice alfabetic al cuvintelor-titlu

Indice tematic al hărţilor lingvistice interpretative

Indicele de cuvinte şi forme din hărţi şi din materialul lingvistic necartografiat

 

 

I. HĂRŢI LINGVISTICE / CARTESLINGUISTIQUES

 

Nr.

crt.

Nr.

hărţii

Nr.

întrebării

Titlul

 

D. CURTEA (mijloace de transport, animale domestice, păsări de curte)

LA COUR DE FERME (moyens de transport, animaux domestiques, volailles)

 

1

1

820

Obadă "jante"

2

2

836

Cărăuş "charroyeur"

3

I

 

Termeni pentru "cărăuş"

4

3

848

Vas (în care se mulge vaca) "seau à traire"

5

II

 

Principalii termeni pentru "vas (în care se mulge vaca)"

6

4

914

Staul "étable, bercail"

7

5

931

Păcurar „le sens du mot «păcurar»”

8

6

965

Orătănii „volaille”

 

E. AGRICULTURA şi LEGUMICULTURA

AGRICULTURE et CULTURE DES LÉGUMES

 

9

7

1009

Porumbişte "champ de maïs"

10

8

1011

Buruieni "mauvaises herbes"

11

9

1017

Floarea-soarelui "tournesol"

12

10

1031

Postată "tranche, motte (délimitée par moissoneur)"

13

III

 

Finala în «postată»

14

11

1032

Treier "j’égrène (le blé)"

15

IV

 

Termeni pentru "a treiera" şi silaba iniţială în «treier»

16

12

1050

Hotarul (satului) "domaine d’un

village"

17

13

1137

Pepene verde "pastèque"

18

V

 

Termeni pentru "pepene verde"

 

F. POMICULTURA; VITICULTURA; APICULTURA

ARBORICULTURE FRUITIÈRE; VITICULTURE; APICULTURE

 

19

14

1215

(albina) Înţeapă "(l’abeille) pique"

20

VI

 

Termeni pentru "(albina) înţeapă"

21

15

1216

Regina albinelor "reine des abeilles"

22

VII

 

Forme de plural ale substantivelor «matcă» şi «regină»

23

16

1218

Stup "ruche"

 

II. MATERIAL LINGVISTIC NECARTOGRAFIAT / MATÉRIEL LINGUISTIQUE NON-CARTOGRAPHIÉ

 

Nr.

crt.

 

Nr.

planşei

Nr.

întrebării

Titlul

 

D. CURTEA (mijloace de transport, animale domestice, păsări de curte)

LA COUR DE FERME (moyens de transport, animaux domestiques, volailles)

 

1

1

828

Proţap "timon((du chariot)"

2

1

830

Leucă "ranche, bois courbé qui soutient la ridelle"

3

1

837

Cea! "exclamation pour faire tourner les bœufs attelés à droite"

4

2

838

Hăis! "exclamation pour faire tourner les bœufs attelés à gauche"

5

2

842

Ţesăl "j’étrille"

6

3

849

Smântână "crème (du lait non bouilli)"

7

3

863

Văcar "vacher"

8

3

869

(cal) Roib "(cheval) alezan"

9

4

870

(cal) Murg "(cheval) bai"

10

5

872

(cal) Şarg "(cheval) isabelle"

11

5

890

Căpăstru "licou"

12

6

891

Frâu "bride"

13

6

892

Hăţ "guides"

14

7

895

Chingă "sangle"

15

7

913

Stână "bergerie (pour l’été)"

 

 

 

 


III. HĂRŢI LINGVISTICE INTERPRETATIVE / CARTES LINGUISTIQUES INTERPRÉTATIVES

 

Nr.

hărţii

 

Titlu

VIII

Finala în «păcurar» [sg.]

IX

Finalele -ar, -(t)or, -er în cuvinte de tipul «văcar», «păstor», «coşer»

X

Trecerea lui ă protonic la a

XI

Sunetul iniţial în «cea!»